זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  גביית חוב בהוצאה לפועל כנגד ערב מוגן

  עורך דין הוצאה לפועל » גביית חוב בהוצאה לפועל כנגד ערב מוגן

  גביית חוב מהחייב תחילה

  לעיתים שכיחות, במסגרת עסקה של מתן הלוואה או משכנתא לחייב ע"י בנק או גוף שעוסק במתן הלוואות, הבנק מבקש ערבים להלוואה או למשכנתא, וזאת למקרה שביום מן הימים הבנק לא יוכל להיפרע מן החייב.

  ערב בעסקת הלוואה כזו עשוי לחסות תחת הגדרת "ערב מוגן" עפ"י חוק הערבות, תשכ"ז 1967, המקנה לערב הגנות מסוימות כלפי הנושה.

  בע"א (תל-אביב-יפו) 4098/04 בנק אוצר החייל בע"מ נ" שלם אליהו נפסק, כי "ההוראות של חוק הערבות, באו להטיב עם הערב המוגן, באופן שקודם שינקטו הליכים כנגדו, יפעל הנושה כנגד החייב, ולא באופן שבו יגיש תביעה או כנגד החייב והערב יחד; או רק כנגד הערב. כך גם בכל הקשור לנקיטת הליכי הוצל"פ לגביית החוב, לא ינקוט הנושה בנוח לו ויגבה את החוב מהערב וכי הערב יוותר לבדו, בעת שיממש זכותו לחזור על החייב ולהפרע ממנו אשר ישלם לנושה".

  גביית חוב בהוצאה לפועל כנגד ערב מוגן

  מיהו ערב מוגן?

  באופן כללי, סעיף 19 לחוק הערבות מגדיר "ערב מוגן" כערב יחיד, שאינו בן זוג של החייב או שותף של החייב או בעל עניין בחייב שהוא תאגיד, שבחוזה הערבות בינו לבין הנושה נקוב סכום שאינו עולה על 89,311.66 ₪ (סכום מעודכן לאוקטובר 2021).

  במידה ומדובר בעסקת משכנתא לצורך רכישת דירה המיועדת למגורי החייב או משפחתו, ייחשב ערב מוגן גם ערב יחיד שבחוזה הערבות בינו לבין הנושה נקוב סכום שאינו עולה על 744,263 ₪.

   

  מתי ניתן לגבות חוב בהוצאה לפועל מערב מוגן? 

  במקרים רבים, החייב אינו עומד בתשלומי ההלוואה שנטל מהבנק או בתשלומי המשכנתא, או אז הבנק פועל לגביית החוב בהוצאה לפועל.

  נשאלת השאלה, מהם התנאים לנקיטת הליכי הוצל"פ על ידי הבנק כנגד הערב המוגן לצורך גביית חובות?

  סעיף 27(א) לחוק הערבות קובע שני תנאים לגביית חוב מערב מוגן. התנאי הראשון הוא, שניתן פסק דין כנגד החייב העיקרי.

  התנאי הנוסף הוא, ש"רשם ההוצאה לפועל אישר שעל מנת להיפרע מהחייב, ננקטו כל הליכי ההוצאה לפועל, לרבות הליכים למימוש משכנתה על דירת מגורים או למימוש משכון על זכויותיו בדירת מגורים והכל כשהם סבירים בנסיבות הענין".

  בהתאם לחוק, הכלל הוא שעל הבנק להיפרע ראשית כל מחייב, ואך ורק לאחר שמוצו הליכי ההוצאה לפועל כנגד החייב, ניתן לפעול לגביית החוב ישירות מן הערב המוגן, בכפוף לקבלת אישור מרשם ההוצאה לפועל בדבר מיצוי הליכים כנגד החייב.

  צו מיצוי הליכים כנגד חייב – אימתי?

  בבר"ע (ת"א) 20275/99 בנק הפועלים נגד רודניק, נקבע, כי רק לאחר נקיטת הזוכה בכל "האמצעים הסבירים" זכאי הזוכה  לפעול לגביית החוב מן ה"ערב המוגן".

  עפ"י הפסיקה, בכל מקרה ומקרה ייבחן האם הזוכה נקט בכל ההליכים הסבירים כנגד החייב לצורך גביית החוב, למול האפקטיביות של נקיטת הליכים אלו.

  ככל שננקטו הליכים רבים יותר, שלא הניבו גבייה בתיק ההוצאה לפועל, רשם ההוצאה לפועל ייטה לתת אישור לגבות את החוב מהערב מהמוגן.

  עורך דין מנוסה העוסק בהוצאה לפועל יידע באיזה שלב יש להגיש את הבקשה לקבלת "אישור "מיצוי הליכים" כנגד החייב. 

  יש לציין, כי לערב עומדת זכות תגובה כנגד בקשת זוכה לקבלת "צו מיצוי הליכים", במסגרתה הערב יוכל להצביע הליכי גבייה שהזוכה טרם נקט כלפי החייב העיקרי, או על נכסים שיש בבעלות החייב העיקרי שניתן להיפרע מהם (בר"ע (מח'-נצ') 1116/04 בנק הפועלים בע"מ נ' עוביד).

  אם אתם זקוקים לעורך דין הוצאה לפועל מנוסה שיסייע לכם בהתמודדות כנגד הליכי גבייה הננקטים כלפיכם, חייגו כעת ונשמח לעזור 077-2042380 אבי סלמן משרד עו"ד.

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  דילוג לתוכן