זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  הליכי מידע בהוצאה לפועל

  עורך דין הוצאה לפועל » הליכי מידע בהוצאה לפועל

  במסגרת הליכי הוצאה לפועל הננקטים על ידי זוכה בתיק מסוים, זוכה יכול להגיש בקשות לצווי מידע כנגד חייב, וזאת מכוח סעיף 7ב לחוק ההוצאה לפועל.

  המידע אשר מתקבל מאת צדדים שלישיים בעקבות צווי המידע, מאפשר לזוכה לקבל תמונה לגבי מצבו הכלכלי של החייב, לרבות מקום עבודה, נכסים בבעלות החייב כמו נכסי מקרקעין ורכבים, קרנות פנסיה בבעלות החייב ועוד.

  צווי המידע הם בבחינת הליך מקדים, כאשר ככל והמידע אשר מתקבל חושף כי לחייב ישנם נכסים מסוימים,  הזוכה יוכל להגיש בקשות להטלת עיקול על הנכסים ובהמשך לפעול למימושם לצורך גביית החוב.

  מאילו גורמים מתקבל המידע?

  התוספת השנייה לחוק ההוצאה לפועל מונה גורמים מסוימים אשר רשם ההוצאה לפועל מוסמך לצוות עליהם למסור מידע אשר ברשותם, ביחס לנכסי החייב.

  הגורמים השכיחים ביותר לגביהם מתבקש צו מידע הם בנקים, חברות אשראי, קרנות פנסיה, מרשמי המקרקעין למיניהם, מנהל מקרקעי ישראל והמוסד לביטוח לאומי.

  מידע אודות רשימת תיקי הוצאה לפועל בהם החייב הוא זוכה

  שאלה שנשאלת לא פעם, היא האם זוכה יכול לעתור בבקשה למתן צו מידע כלפי מזכירות ההוצאה לפועל, שיורה למזכירות להנפיק עבור הזוכה רשימת תיקי הוצאה לפועל בהם החייב הוא זוכה?

  רשימה מעין זו עשויה לסייע בידי הזוכה לשקול הליכי גבייה מסוימים כנגד החייב, למשל האם כדאי בנסיבות העניין להתמנות ככונס נכסים על נכסי החייב.

  בפרט מס' 2 לתוספת השנייה בחוק ההוצאה לפועל נקבע, כי "מערכת ההוצאה לפועל" תיחשב גורם שממנו ניתן לקבל מידע אודות החייב.

  כמו כן, ב"סוג המידע" המפורט בטור ב' לתוספת השנייה בחוק נקבע, כי לכל היותר, הזוכה רשאי רשאי לקבל לידיעתו את "מספר תיק ההוצאה לפועל שפתח החייב כזוכה".

  דהיינו, על פי לשון החוק הזוכה רשאי לקבל מספרי תיקים שנפתחו על ידי החייב כזוכה.

  מידע לגבי רשימת תיקי הוצאה לפועל פתוחים כנגד החייב

  שאלה נוספת שנשאלת, היא האם במסגרת הליכי הוצאה לפועל שבהם נוקט זוכה כנגד חייב, יוכל הזוכה לעתור לקבל ממזכירות ההוצאה לפועל רשימת תיקי הוצל"פ פתוחים כנד החייב?

  ככל שתתקבל רשימה מעין זו, הזוכה יוכל לקבל תמונת מצב לגבי מצבת חובות החייב בהוצאה לפועל, לרבות סך החובות של החייב לנושים נוספים בהוצאה לפועל, זהות הנושים, סטטוס תיקי ההוצאה לפועל המתנהלים כנגד החייב (תיקים סגורים/פתוחים), תאריך פתיחת התיקים ועוד.

  רשימה זו עשויה לסייע בידי עורך דין הוצאה לפועל המייצג זוכה בתיק, לכלכל את צעדי הזוכה ולבחון כדאיות כלכלית ביחס לנקיטת הליכים כנגד החייב, לדוגמא האם כלכלי בנסיבות העניין לפעול למימוש רכב שבבעלות החייב, בזמן שעל הרכב מוטלים עיקולים בתיקי הוצל"פ נוספים.

  ניסיון העבר של משרדנו מלמד, כי בפועל חלק מרשמי ההוצאה לפועל נעתרו לבקשה מעין זו, כפי הנראה מכוח סמכותו הכללית של רשם ההוצאה לפועל הקבועה בסעיף 3(א)(ב) לחוק, בעוד שחלק מהרשמים דוחים את הבקשה.

  יחד עם זאת, עיון בתוספת השנייה לחוק ההוצאה לפועל מלמד, כי מידע על תיקי הוצאה לפועל פעילים כנגד החייב אינו נכלל בגדר "סוג מידע" שניתן לקבל ממערכת ההוצאה לפועל, ולפיכך על פניו החוק אינו מאפשר קבלת מידע מסוג זה.

  לסיוע בענייני הוצאה לפועל חייגו כעת: 077-2042380 עורך דין הוצאה לפועל אבי סלמן ונשמח לעזור!

   

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  דילוג לתוכן