זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  מערכת ההוצאה לפועל בישראל על קצה המזלג

  עורך דין הוצאה לפועל » מערכת ההוצאה לפועל בישראל על קצה המזלג

  מאת עורך דין הוצאה לפועל אבי סלמן : במדינת ישראל הוקמה רשות האכיפה והגבייה שאמונה על אכיפת חיובים והחלטות שיפוטיות, גביית חובות, קנסות ואגרות. רשות האכיפה והגבייה נתונה תחת סמכות משרד המשפטים בישראל.

  רשות האכיפה והגביה מורכבת משתי מערכות מקבילות: מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות.

  מערכת ההוצאה לפועל פועלת מכוח חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967 והתקנות שהותקנו מכוח החוק.

  תפקידה אכיפת חיובים בסקטור הפרטי, ובכלל אלה ביצוע ואכיפת פסקי דין כספיים, אכיפת צווי עשה (למשל פינוי מושכר),  גביית שיקים חוזרים, גביית שטרות חוב, ביצוע משכנתאות ומשכונות שלא שולמו, גביית סכום קצוב מכוח מסמכים בכתב ועוד.

  עורך דין הוצאה לפועל

  אבי סלמן משרד עורכי דין

  לשכות ההוצאה לפועל הפזורות ברחבי הארץ מרכזות את פעילות ההוצאה לפועל בישראל, כאשר רשמי ההוצאה לפועל אמונים על מתן החלטות שיפוטיות במסגרת תיק ההוצאה לפועל השונים.

  הזרוע השנייה של רשות האכיפה והגבייה היא כאמור המרכז לגביית קנסות, הפועל מכוח חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות התשנ"ה-1995.

  תפקידו של המרכז הוא גביית חובות עבור אוצר המדינה ורשויות המדינה השונות, כגון קנסות, אגרות, פיצויים לנפגעי עבירה וכד'.

  משרדנו מעניק שירות ייצוג חייבים בהליכי הוצאה לפועל ובהליכי חדלות פירעון עד לקבלת הפטר. לפרטים חייגו 077-2042380

  מהם הלכי הגבייה העיקריים שנוקט עורך דין הוצאה לפועל שאיתם מתמודדים החייבים

  חייבים שאינם מסדירים את חובם בהוצאה לפועל או משתמטים מתשלום החוב, נאלצים להתמודד עם הליכים קשים הננקטים כנגדם במסגרת הליכי הגבייה בתיק.

  בין מגוון ההליכים הננקטים בתיקי ההוצאה לפועל, נמנים עיקולים על חשבונות בנק, הטלת עיקולי רכב, עיקולי משכורת, הגבלות על החזקת רישיון נהיגה וחידושו, הגבלות על הוצאת דרכון וחידושו, הגבלות לשמש בעל תפקדי בתאגיד, סיווג החייב כ"לקוח מיוחד" בבנק, איסור שימוש בכרטיסי חיוב ועוד ועוד.

  מלבד ההליכים הנ"ל, שקשים בפני עצמם, קיימים שלושה הליכים נוספים שפגיעתם בחייבים היא קשה במיוחד.

  ההליך הראשון הוא הגבלת יציאתו של החייב מהארץ, המוטלת במסגרת תיק ההוצאה לפועל (בתנאים מסוימים) וכתוצאה ממנה פגיעה קשה בחופש התנועה של החייב.

  ההליך השני הוא צו הבאה הניתן כנגד חייב משתמט מתשלום, שכל שמטרתו הבאת החייב באמצעות משטרת ישראל לדיון חקירת יכולת בפני רשם ההוצאה לפועל.

  הליך נוסף עימו מתמודדים החייבים הוא עיקול והוצאת מיטלטלין, כאשר בעל תפקיד מטעם לשכת ההוצאה לפועל מעקל רכוש בביתו/בעסקו של החייב, ובשלב השני יוכל להוציא את הרכוש שעוקל לצורך מימושו לטובת החוב בתיק ההוצאה לפועל.

  משרדנו מסייע לחייבים בהתמודדות עם ההליכים הנ"ל ובהגשת בקשות מתאימות לביטולם.

  עורך דין הוצאה לפועל בתל אביב והמרכז

  משרדנו עוסק בייצוג זוכים לפתיחת תיקים בהוצאה לפועל, לצורך גביית חובות שוטפת לחברות, עסקים ולקוחות פרטיים. בתוך כך, המשרד גובה שיקים חוזרים, שטרי חוב, פסק דין, חשבוניות מס, משכונות, הסכמים וחיובים כספיים,

  מן העבר השני, עורך דין הוצאה לפועל סלמן מייצג חייבים בהוצאה לפועל במגוון הליכים בהוצאה לפועל, כגון הסדר חובות לסגירת תיקי הוצאה לפועל, איחוד תיקים, ביטול הגבלות, התנגדות לביצוע שטר וכדומה.

  פשיטת רגל לחייבים עם חובות בהוצאה לפועל

  מלבד ייצוג חייבים מול לשכות ההוצאה לפועל, משרדנו מייצג חייבים בהליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון מול הממונה ( בעבר הכונס הרשמי), מכוח חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018.

  החוק מאפשר לחייבים המתמודדים עם חובות רבים לצאת לדרך חדשה, למחוק את החובות ולהשתקם כלכלית.

  הליך גבייה בהוצאה לפועל

  גבייה בהוצאה לפועל היא תחום סבוך הכולל מספר רב של נדבכים עם ממשק למגוון דינים.

  עורך דין הוצאה לפועל מעניק שירות לפתיחת תיקים בהוצאה לפועל בגין חובות שיקים, שטרות חוב, פסקי דין ותביעות סכום קצוב.

  הליך פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין שיקים חוזרים/שטרות חוב קרוי "בקשה לביצוע שטר" בהוצאה לפועל. במידה והחייב מתנגד לחוב עליו להגיש התנגדות לביצוע שטר בתוך 30 ימים מהיום שבו הוא קיבל את האזהרה.

  התנגדות לביצוע שטר עשויה לכלול טענות הגנה ממגוון מערכות דינים ותחומי משפט, כגון קיזוז חובות, כישלון תמורה וטענות נזיקיות, טענות מדיני החוזים, הגנה מדיני הערבות ועוד.

  הליך נוסף לפתיחת תיק הוצאה לפועל קרוי "תביעה על סכום קצוב" בהוצאה לפועל, אשר משמעותה הגשת תביעה כספית ישירות בהוצאה לפועל (במקום בבית המשפט) עד סכום מקסימום שנקבע בחוק לסך 75,000 ש"ח. בשונה מהגשת תביעה בביהמ"ש, תנאי מקדמי להגשת תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל הוא משלוח התראה לחייב בגין התביעה, בנוסח העומד בתנאים הקבועים בחוק והפסיקה בנושא.

  כמו כן, בדומה להתנגדות לביצוע שטר, גם במקרה של תביעת סכום קצוב החייב יוכל להגיש התנגדות לביצוע התביעה, וזאת כאשר החייב מתנגד לחוב.

  הליך שלישי לפתיחת תיק הוצאה לפועל הוא הגשת "בקשה לביצוע פסק דין" שלא קוים על ידי הנתבע. פסק הדין יכול להיות פסק דין כספי, דהיינו פסק דין הכולל חיוב כספי שלא שולם על ידי החייב.

  מן העבר השני, פסק הדין עשוי להיות פסק דין עשה, כגוון פסק דין המורה על פינוי דירה מושכרת. בשני המקרים הבקשה לביצוע פסק דין מטרתה לאכוף את פסק הדין שלא בוצע על ידי החייב בהוצאה לפועל.

  בשונה מבקשה לביצוע שטר ומתביעה על סכום קצוב, חשוב לציין שחייב אינו יכול להגיש התנגדות במקרה של בקשה לביצוע פסק הדין, שכן פסק דין המוגש לביצוע בהוצל"פ הוא פסק דין סופי וחלוט. יחד עם זאת, חייב שבכל זאת כופר בפסק הדין מהסיבה שפסק הדין ניתן בהיעדר הגנה או בהיעדר התייצבותו, החייב יוכל להגיש בקשה לביטול פסק הדין בבית המשפט. במידה ופסק הדין יבוטל, יעוכבו הליכי ההוצל"פ עד למתן הכרעה בבקשה.

  בנוסף, חייב שנפתח כנגדו תיק פסק דין, יוכל להגיש בהוצאה לפועל בקשה בטענת "פרעתי", שמשמעותה שהחייב שלם את החוב שביסוד פסק הדין או קיים את החיוב שבבסיסו.

  הליך רביעי לפתיחת תיק בהוצאה לפועל הוא "בקשה לביצוע "משכון" או "משכנתא". בקשה זו מוגשת במקרה של פיגורים בתשלום משכנתא על נכס מקרקעין ו/או פיגורים בתשלום משכון על נכס מיטלטלין ( כגון רכב), כאשר מטרת הבקשה היא מימוש המשכון על דרך מכירתו לטובת כיסוי ההלוואה שנתן הנושה. במקרה של פתיחת תיק משכנתא בהוצאה לפועל, ניתן להגיש התנגדות לביצוע שטר המשכנתא בתנאים ובמועדים מסוימים שנקבעו בחוק.

  עורך דין אבי סלמן משרד עורכי דין הוצאה לפועל בעל ניסיון עשיר בפתיחת תיקים בהוצאה לפועל והליכי גבייה. צרו קשר ונשמח לסייע 077-2042380.

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  דילוג לתוכן