זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  סגירת תיק הוצאה לפועל בשל התיישנות

  עורך דין הוצאה לפועל » סגירת תיק הוצאה לפועל בשל התיישנות

  בתיקי הוצאה לפועל רבים לא ננקטת כל פעולה על ידי הזוכה עשרות שנים לאחר פתיחתם. התופעה נפוצה במיוחד בתיקי מזונות המנוהלים על ידי המוסד לביטוח לאומי.

  לעיתים, כאשר חוב מזונות אינו משולם על ידי החייב, דמי המזונות משולמים למוטבת המזונות על ידי המוסד לביטוח לאומי מכוח הוראות חוק המזונות (הבטחת תשלום) תשל"ב-1972.

  במקביל, על פי סעיף 14 לחוק המזונות הנ"ל, המוסד לביטוח לאומי הוא זה שפותח תיק הוצאה לפועל כנגד החייב, לצורך גביית חוב המזונות.

  פעמים רבות, תיקי הוצאה לפועל מזונות "רדומים" עשרות שנים, דהיינו לא נעשתה במסגרתם אף לא פעולה אחת ע"י המוסד לביטוח לאומי, בניסיון לגבות את החוב.

   

  התיישנות הליכי גביית פסקי דין בהוצאה לפועל

  סעיף 21 לחוק ההתיישנות, תשי"ח – 1958 קובע, כי "פסק דין בתובענה שעברו עליו 25 שנה בלי שהזכאי לפיו עשה פעולה כלשהי כדי לבצעו רשאי החייב לטעון טענת התיישנות; ואולם פסק דין בתובענה שלפי תוכנו אינו טעון ביצוע אינו נתון להתיישנות"

  על פי לשון החוק, נדרשת פעולה פוזיטיבית של הזוכה בתיק ההוצאה לפועל, על מנת שתופסק תקופת ההתיישנות בת 25 השנים.

  סגירת תיק הוצאה לפועל בשל התיישנות

   

  האם עצם פתיחת תיק הוצאה לפועל מפסיקה את תקופת ההתיישנות?

  בתיקי הוצאה לפועל רבים, לא ניתן למסור את האזהרה לחייב מסיבות כאלה ואחרות, למשל החייב מתגורר בחו"ל ו/או לא ניתן לאתרו.

  כפועל יוצא של אי מסירת האזהרה ואי ידיעת החייב את דבר פתיחת תיק ההוצל"פ כנגדו, המהווה תנאי יסוד לנקיטת הליכים כנגד החייב בתיק, הזוכה לא יכול לנקוט הליכים כדי לגבות את החוב.

  המשמעות היא, שבתיקי הוצל"פ שבהם לא נמסרה האזהרה לחייב וחלפו למעלה מ25 שנים ממועד פתיחת התיק, החייב יוכל לכאורה להעלות טענת התיישנות.

  בת"ט 09/04-9494 אוטו מגזין בע"מ נ' גיל נקבע כך: "אין מחלוקת בין הצדדים על כי השטר הוגש לביצוע לפני תקופת ההתיישנות ועל כי האזהרה בגין התיק שנפתח נמסרה למבקש כ – 10 שנים לאחר מכן. היטיב ב"כ המבקש לתאר את המחלוקת שבין הצדדים והמתמקדת בשאלה מהו המועד הקובע לעניין ההתיישנות האם מועד פתיחת תיק ההוצאה לפועל או מועד מסירת האזהרה. מבחינה טכנית צודק ב"כ התובעת, כי מועד הגשת תביעה מפסיק את מרוץ ההתיישנות, אלא שמבחינה מהותית אין ספק שתביעה המוגשת מבלי שנמסרה לנתבע אין בה כל דיון מהותי אלא היא מהווה אקט טכני בלבד כטענת ב"כ הנתבע … "במקרה הנדון הבקשה לביצוע השטר אשר הוגשה מבחינה טכנית במועד, אך מאחר ולא נמסרה האזהרה אלא לאחר כ – 10 שנים יש להכיל על המקרה את אותן תוצאות שהיו מתקיימות לו היה מדובר בכתב תביעה שהיה נמחק מחוסר מעש ולא ניתן היה להגישו במועד בו נמסרה האזהרה.

  עפ"י פסק הדין לעיל, לא די באקט פתיחת תיק הוצאה לפועל כדי להפסיק את תקופת ההתיישנות, אלא יש צורך בפעולה פוזיטיבית, כגון מסירת האזהרה לחייב או פעולות מוכחות שנעשו על ידי הזוכה לאיתורו.

   

  מתי מתחיל מחדש מרוץ התיישנות מחדש?

  בע"א 95/288 לחאם ואח' נ' אל-זארובי נקבע בדעת רוב, כי מרוץ תקופת ההתיישנות נפסק עם ביצוע הפעולה אך מתחיל מחדש מתחילתו מיד לאחריה: "פעולה לביצוע פסק דין יוצרת חזקה שלפיה עומד הזוכה על ביצוע פסק הדין ואיננו מוותר על ההישג שהונחה לו בבית משפט, אולם לא לעולם תעמוד חזקה זו על כנה. זוכה שאינו משלים את פעולתו במשך שנים רבות סותר חזקה זו ומפיץ ריח של ויתור על זכותו לפי מדינת ישראל… במצב זה מתקיים מחדש הטעמים שבבסיס מוסד ההתיישנות של פסק הדין, ויש צורך מחודש להגן על אינטרס ההסתמכות של הנתבע. בנוסף, מקום שבו רצה המחוקק לקבוע בטלותה של התיישנות הוא קבע זאת מפורשות (ראה סעיף 159 לחוק המקרקעין( שתיקתו של המחוקק בענייננו מעידה שלא נתכוון לבטל התיישנותו של פסק דין שנעשתה פעולה לביצועו".

  עפ"י ההלכה הנ"ל, מרוץ ההתיישנות מתחיל מחדש מיד עם הפעולה האחרונה שננקטה בתיק ההוצל"פ.

  בדוגמא שהבאנו, מקום שבו לא נמסרה האזהרה בתיק הוצאה לפועל, מרוץ ההתיישנות נספר החל ממועד פתיחת התיק.

  לכן, ככל שלא ננקטה כל פעולה בתיק הוצל"פ מאז פתיחתו, וחלפו למעלה מ-25 שנים, תעמוד לזכות החייב טענת התיישנות טובה.

  עורך דין הוצאה לפועל אבי סלמן – גביית חובות וחדלות פירעון – צרו קשר ונשמח לסייע  077-2042380.

   

   

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  דילוג לתוכן