טל: 077-2042380
זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  בקשת נושה לפשיטת רגל

  עורך דין הוצאה לפועל » בקשת נושה לפשיטת רגל

  בקשת פשיטת רגל על ידי נושה

  לא רבים יודעים כי מלבד בקשה לפשיטת רגל המוגשת על ידי אדם פרטי המסובך בחובות, גם נושה של חייב יכול להגיש בקשת נושה לפשיטת רגל/חדלות פירעון, כלפי אותו חייב אשר חייב לנושה כספים.

  לעיתים, בקשת נושה לפשיטת רגל נעשית מתוך כוונה לגרום לחייב להסדיר את חובותיו מול הנושה, ולעיתים בקשת נושה לפשיטת רגל נעשית מתוך מוצא אחרון כנגד חייב המשתמט מתשלום חובותיו.

  על מנת שנושה יגיש בקשה לפשיטת רגל כנגד חייב, יש לעמוד במספר תנאים שנקבעו בחוק חדלות פירעון, ובנוסף רצוי להיוועץ עם עורך דין פשיטת רגל האם בנסיבות העניין יש מקום להגיש בקשת נושה לפשיטת רגל, והאם סטטוס החייב מצדיק זאת.

  מהם התנאים להגשת פשיטת רגל על ידי נושה?

  סעיף 109 לחוק חדלות פירעון קובע, כי די בזה שהחייב נמצא במצב של “חדלות פירעון”, כדי שנושה יגיש כנגדו בקשה לפתיחת הליכים, הן לגבי חובות שמועד פירעונם הגיע והן לגבי חובות עתידיים שמועד פירעונם עדיין לא הגיע.

  יש לציין, כי במקרה של חובות שמועד פירעונם לא הגיע, תנאי נוסף להגשת בקשת נושה לצו פתיחת הליכים כנגד החייב הוא,  שהחייב פועל במטרה להונות את נושיו; או שהחייב פועל להבריח נכס מנושיו; או שהחייב לא יוכל לפרוע את החוב, ובלבד שמועד פירעון החוב חל בתוך שישה חודשים ממועד הגשת הבקשה.

  בנוסף, החוק מונה מספר מקרים, שבהתקיים אחד מהם, החייב בהכרח ייחשב “חדל פירעון”, אלא אם כן יוכח אחרת, כגון:

  • נשלחה לחייב דרישה לתשלום חוב שסכומו עולה על 75,228 ₪, כשהוא ערוך בטופס ובנוסח הרלוונטיים, הכוללים התראה לפני נקיטת הליכי פשיטת רגל, ובלבד שאין מחלוקת בתום לב על החוב ואין לחייב זכות קיזוז או עילה אחרת שיש בה כדי להצדיק את אי-תשלום החוב ובלבד שהנושה הגיש את הבקשה לצו לפתיחת הליכים בתוך שלושה חודשים מהמועד שמסר ליחיד את דרישת התשלום.
  • כנגד החייב מתנהל תיק הוצאה לפועל בסך העולה על 75,228 ₪, והחוב לא שולם בתוך 30 ימים מיום שנמסרה לחייב האזהרה בתיק ההוצאה לפועל.
  • החייב לא מילא פסק דין לחיוב כספי העולה על 75,228 ₪, בתוך 30 ימים מיום שקיבל את פסק הדין.
  • כאשר החייב הוא מעסיק של הנושה – בית הדין לעבודה פסק כנגד החייב סכום העולה על 10,030 ₪ ופסק הדין לא קוים בתוך 30 ימים מיום שהחייב קיבל את פסק הדין.בקשת נושה לפשיטת רגל

  חשוב לציין שהרשימה הנ”ל אינה רשימה סגורה, ונושה יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל כאשר החייב מצוי ב”חדלות פירעון”, דהיינו שהחייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו.

  כיצד מוגשת בקשת נושה לפשיטת רגל?

  בבקשת נושה לפשיטת רגל, המוגשת על פי רוב על ידי עו”ד פשיטת רגל שזה תחום עיסוקו, יש לפרט מהם הליכי הגבייה שננקטו כנגד החייב בצירוף אסמכתאות, וכן יש לצרף תצהיר לאימות העובדות שעליהן מבוססת הבקשה לפשיטת רגל.

  כמובן שיש לצרף את כל המסמכים הרלבנטיים שבידי הנושה, המקימים את עילת פשיטת הרגל כנגד החייב ומוכיחים את החוב כלפיו.

  לאחר הגשת הבקשה, יש למסור העתק ממנה לחייב, אשר יוכל כמובן להגיש התנגדות לבקשה לפשיטת רגל, ולטעון, למשל, כי עילת פשיטת רגל כנגדו אינה מתקיימת.

  הדיון בבקשת הנושה

  לאחר הגשת הבקשה וההתנגדות (ככל שהוגשה), בית המשפט ייקבע דיון בהקדם האפשרי.

  במידה ובית המשפט ישתכנע כי מתקיימים התנאים לבקשת נושה לפשיטת רגל, יינתן צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון כנגד החייב.

  לאחר שניתן צו לפתיחת הליכים, הליך פשיטת רגל כנגד החייב מתקיים בדומה להליך המוגש על ידי החייב, בשינויים מסוימים.

  לשיחה עם עורך דין פשיטת רגל אבי סלמן חייגו כעת! 077-2042380

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  לחצו לשיחה בווואטסאפ
  1
  פנו בוואטסאפ
  Scan the code
  שלום רב, הגעת למשרד עו"ד אבי סלמן. נשמח לשוחח בוואטסאפ.
  דילוג לתוכן