זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  גביית מזונות

  עורך דין הוצאה לפועל » גביית מזונות

  פתיחת תיק הוצאה לפועל – מזונות

  בהתאם לחוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי”ט-195, כל אדם חייב במזונות ילדיו הקטינים ובן זוגו.הוצאה לפועל מזונות

  על פי רוב, לאחר ניהול מערכה משפטית ארוכה בבית המשפט ובבית הדין הרבני בעניין דמי מזונות, ניתן פסק דין המטיל על הבעל חיוב בתשלום דמי מזונות חודשיים.

  במקרים אחרים, בני הזוג מגבשים הסכם גירושין מחוץ לכתלי בתי המשפט, ובמסגרתו קובעים את שיעור דמי המזונות שעל הבעל לשלם מידי חודש, כאשר הסכם גירושין כאמור מקבל תוקף של פסק דין.

  הבעיות צצות כאשר בן הזוג לא משלם מזונות שנקבעו בפסק הדין או בהסכם הגירושין שקיבל תוקף של פס”ד, או שפשוט מפסיק לשלמם. במקרה כזה, ניתן לאכוף את חיוב המזונות החודשי באמצעות הגשת בקשה בלשכת הוצאה לפועל לביצוע פסק דין נוכח אי תשלום מזונות.

  באופן כללי, הגשת בקשה לביצוע פסק דין לצורך גביית חוב מזונות מוגשת בהוצאה לפועל באמצעות טופס ייעודי, ככל בקשה אחרת שעניינה ביצוע פסקי דין בהוצאה לפועל.

  כאן המקום לציין, כי קיימת האפשרות בידי הזוכה לפנות להליך גביית מזונות במסלול מיוחד הקרוי “מסלול מזונות”. מדובר בהוראת שעה שנקבעה לתקופה שעד 1 לפברואר 2020, מכוחה הוקם מסלול מקוצר שמטרתו הוצאה לפועל מזונות. ייחודו של “מסלול מזונות” על פני מסלול גביית מזונות רגיל, הוא שהליכי הגבייה במסלול מזונות נעשים ביוזמת ובניהול לשכת הוצאה לפועל, ואינם בשליטת הזוכה או עורך דינו כפי שנהוג בהליך הרגיל. השיקול באם לפנות למסלול מזונות נתון בידי הזוכה.

  הליך גביית מזונות זוכה למעמד מיוחד ביחס להליכי גבייה של פסקי דין אחרים (למשל פסק דין לחיוב כספי), כאשר בנוסף להליכי הגבייה הרגילים, חוק הוצאה לפועל מונה מספר הליכים שייחודיים להליך גביית מזונות. להלן אתמקד בשניים מהם.

  מאסר בשל חוב מזונות

  אחד ההליכים הקשים ביותר שניתן לנקוט במסגרת הוצאה לפועל כנגד חייב בתיק מזונות ובכלל, הוא בקשה להטיל מאסר על החייב שמטבעה מהוה פגיעה קשה בחירותו של החייב. מן הצד השני ניצבת הזכות לקניין של הזוכה וזכותה לגביית חוב המזונות.

  על החשיבות בהליך מאסר עמד כב’ השופט ד’ בר-אופיר במאמרו “מאסר חייבים וגביית חובות בהוצאה לפועל” המשפט ב(תשנ”ד) 327 ,בעמ’ 331: “מערכת הוצאה לפועל שלא יהיה בה הליך נגיש של מאסר- לא תוכל לתפקד ולמלא את היעדים שנקבעו לה בחוק. הליך המאסר הוא אמנם קשה ופוגע, אולם אין יעיל ממנו במסכת ההליכים שהעמיד המחוקק בחוק ההוצאה לפועל. הליך זה נושא עימו כוח הרתעתי רב, ועצם קיומו, עם היכולת החוקית לממשו, מקדם את תהליך גביית החובות ומזרז תשלומים”.

  ההסדר בדבר מאסר חייב משקף איזון בין שתי זכויות היסוד שהוזכרו לעיל. סעיף 74(א) לחוק הוצאה לפועל מקנה סמכות לרשם לתת, לבקשת הזוכה, צו מאסר כנגד החייב, כאשר תקופת המאסר מוגבלת למקסימום 21 ימים.

  כמו כן, היות והליך מאסר הוא הקיצוני שבהליכי הגבייה הוא אינו מוטל על החייב כלאחר יד, ורשם הוצאה לפועל שוקל אם יש אמצעי גבייה אחרים לגביית החוב שמוצדקים בנסיבות העניין ופגיעתם פחותה מצו מאסר.

  ככלל, צו מאסר שניתן כאמור, יבוצע לאחר 7 ימים מיום שהחייב קיבל לידיו התראה, לפיה בין השאר, יצוין כי עליו לשלם את החוב בתוך 7 ימים כאמור, בטרם ביצוע המאסר. חייב שנאסר, יובא בפני רשם ההוצאה לפועל בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום 24 שעות ממועד המאסר; בידי רשם ההוצאה לפועל הסמכות להאריך את הצו או לקצר אותו או להתנותו בתאים לפי שיקול דעתו.

  עיקול מתחדש בתיק מזונות

  לזוכה בתיק מזונות קיימת אפשרות לבקש להטיל עיקול מתחדש מידי חודש בחודשו על משכורת החייב או על כל נכס אחר של החייב המצוי בידי צד שלישי, כאשר העיקול יתפוס על נכסים בסך החיוב החודשי שהוטל על החייב בפסק דין מזונות.

  מדובר במנגנון שמאפשר לזוכה לבקש פעם אחת הטלת עיקול על נכסי החייב, שיתחדש מידי חודש בחודשו מבלי שהזוכה יצטרך לבקשו בכל פעם מחדש. צו עיקול כאמור ניתן למשך שנה מיום הטלתו.

  בן הזוג לא משלם מזונות? ניתן ליצור קשר ונשמח לסייע.

  הבעל לא משלם מזונות? חייגו כעת 077-2042380 לגביית מזונות עורך דין הוצאה לפועל

  קישורים מומלצים: בקשה לביצוע פסק דין מזונות

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  דילוג לתוכן