טל: 077-2042380
זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  הפטר

  מה זה הפטר חלוט בחדלות פירעון (פשיטת רגל)?

  עורך דין חדלות פירעון אבי סלמן להשגת הפטר חלוט בהליכי פשיטת רגל. חייגו כעת 077-242380. 

  המטרה האחת ויחידה של חייב בהליך פשיטת רגל היא לקבל הפטר חלוט המוחק את כלל חובותיו.

  הפטר

  הפטר

  הפטר חלוט הוא למעשה צו שיפוטי (לא תעודה) שמעיד על סיום מוצלח של פשיטת רגל

  מוצלח ויציאה של החייב לדרך חדשה נטולת חובות, עיקולים או הגבלות, וללא תיקי הוצאה לפועל.

  הפטר חלוט הוא סוג ההפטר המקיף והטוב ביותר עבור חייב בהליך פשיטת רגל.

  הצו מעניק לחייב ששיתף פעולה בהליך פשיטת רגל, כמצופה ממנו, הגנה כוללת ומקיפה מפני חובות.

  חשוב לזכור ולהדגיש, שאך ורק חייב שפעל בתום לב במשך כל ההליך, שיתף פעולה, עמד

  בצו התשלומים והגיש דיווחים כנדרש ממנו, אזי יכול שיקבל הפטר חלוט ביחס לכלל חובותיו.

  צו חלוט מורה כאמור על מחיקת כלל חובות החייב באופן סופי ומוחלט, כאשר ישנם מספר

  סוגים נוספים של הפטרים בהליכי חדלות פירעון.

  ההבדל בין הפטרים חלוטים לבין הפטרים מותנים

  הפטר חלוט כשמו כן הוא, פוטר את החייב מכלל חובות העבר שלו באופן סופי וחלוט.

  לכן, נושה שירצה לתבוע חייב בגין חובות עבר שהתגבשו לפני מתן צו חלוט, גם אם

  הנושה לא ידע על הליך פשיטת הרגל, אזי הצו החלוט מונע זאת מהנושה והנושה לא יוכל לפעול לגביית חוב העבר כנגד החייב.

  בשונה מצו חלוט, הפטר על תנאי הוא מעין צו ביניים לפני מתן צו חלוט. צו זה מותנה בתנאים מסוימים שנקבעו לחייב במסגרת הצו.

  התנאי הנפוץ במסגרת צו על תנאי הוא, על פי רוב ,שהחייב יעמוד בצו התשלומים.

  על החייב לעמוד בצו התשלומים בשיעור ולפרק זמן שייקבע בעניינו על ידי הממונה.

  תנאי אחר בצו עשוי להיות למסור מסמכים מסוימים שעל החייב להמציא ו/או השלמת דיווחים חודשיים.

  במידה והחייב יעמוד בתנאים שנקבעו במסגרת הצו על תנאי, אזי ביהמ"ש יורה על מתן צו חלוט.

  ההבדל בין הפטר חלוט לבין הפטר על תנאי

  ישנם מצבים חריגים, בהם בית המשפט לא מתרשם לטובה לגבי התנהלות החייב בכל הקשור לאופן צבירת חלק מחובותיו.

  ביהמ"ש עשוי לקבוע, לבקשת הנאמן, שמקצת החובות של החייב נצברו שלא בתום לב. למשל החייב צבר את החובות תוך כדי עושק ו/או במרמה ו/או תוך כדי הטעיה קיצונית.

  בנוסף, חובות שלא ניתן לכלול בהפטרים אינם יכולים להיכלל במסגרת צו חלוט כפי שיוסבר להלן.

  במצבים כאלה, ביהמ"ש עשוי לתת צו חלקי שמתייחס אך ורק לחובות החייב ברי הפטר שנצברו בתום לב.

  חובות שהחייב צבר בחוסר תום לב או חובות שאינם ברי הפטר, לא ייכללו בצו חלקי.

  הפטר לאלתר

  עד כה התייחסנו לסוגי ההפטרים השונים ולהיקף תחולתם.

  נשאלת השאלה לגבי עיתוי מתן הפטרים בהליך פשיטת רגל.

  כלומר באיזה שלב משלבי הליך חדלות פירעון בימ"ש ייתן צו הפטר חלוט ו/או מותנה ו/או חלקי?

  ובכן, סעיף 167(א) לחוק חדלות פירעון קובע, כי בית משפט לא יטיל על אדם פרטי בהליך חדלות פירעון,

  שכושר ההשתכרות שלו לא עולה על דמי המחיה, צו תשלומים, אלא יעניק צו לאלתר.

  המשמעות היאהפטר חלוט, שבכל שלב שלאחר מתן צו פתיחת הליכי חדלות פירעון, ביהמ"ש עשוי לקבל בקשת

  חייב למתן הפטר חלוט לאלתר ובאופן מיידי, אם ישתכנע שכושר ההשתכרות של החייב מינימאלי

  ביותר אשר בקושי מספיק לדמי המחיה הבסיסים של אותו אדם ומשפחתו.

  כמובן, שעל מנת שיינתן צו חלוט לאלתר, ביהמ"ש ייעתר לבקשה בהתקיים נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת.

  נסיבות אלה יכולות להיות מצב כלכלי קשה ביותר של החייב, מחלה של החייב או אחד

  מבני משפחתו הסמוכים על שולחנו, מצב נפשי מורכב ועוד ועוד.

  עורך דין פשיטת רגל מנוסה יידע להגיש בקשה אופטימלית למתן צו חלוט לאלתר, מנומקת ומנוסחת באופן מיטבי.

  ככל שביהמ"ש יתרשם שלא מדובר בנסיבות מיוחדות המצדיקות הפטר לאלתר, ביהמ"ש יורה על צו מותנה

  הכולל הארכת צו התשלומים בעניינו של החייב, כאשר בסיומם החייב יקבל צו חלוט מכלל חובותיו.

  חשוב לציין, כי ביהמ"ש מוסמך כמובן לסייג הפטר לאלתר בתנאים, דהיינו הפטר מותנה לאלתר, למשל

  לקבוע שכלל הנכסים שיצבור החייב בתקופה של 3 שנים מועד הצו לשיקום כלכלי

  (בנסיבות חריגות לתקופה גדולה יותר), עשויים להיכלל בקופת הנשייה .

  ביטול הפטר חלוט

  סעיף 176(א) לחוק חדלות פירעון, מעניק סמכות רחבה לבית המשפט לבטל למפרע הפטר חלוט.

  בנוסף בימ"ש מוסמך לשנות צו שיקום כלכלי בעניינו של החייב ולהאריך את תקופת התשלומים.

  יצוין שמדובר במקרים חריגים, בהם הנאמן עוסק שוב בהליך חדלות פירעון של החייב לאחר שכבר הסתיים וניתן הפטר.

  בתוך כך, הנאמן עשוי להגיש בקשה המצביעה על עובדות חדשות, שאלו ביהמ"ש היה יודע לפני

  מועד מתן הצו החלוט, היה מחליט על הארכת תקופת צו התשלומים.

  נימוק נוסף לביטול צו הפטר בבקשת נאמן לביטול צו הפטר חלוט הוא, שהחייב לא סייע

  לנאמן ולא שיתף פעולה עמו, או שלאחר מועד הצו הפר תנאי מהותי מתנאי הצו לשיקום כלכלי שנקבע בעניינו של החייב.

  חשוב לזכור, שבסיטואציה שבה החייב הספיק לבצע כדין עסקה מסוימת לאחר מתן צו חלוט ולפני

  שבוטל הצו, הרי שהעסקה תישאר בתוקפה, ואין בביטול הצו החלוט כדי לפגוע בעסקה כהוא זה.

  חובות שלא ניתן לכלול בהפטרים חלוטים – חובות שאינם ברי הפטרהפטר בפשיטת רגל

  למרות שרבים טועים לחשוב שהפטר חלוט חל על כל סוגי החובות למיניהם, סעיף 175)א)

  לחוק חדלות פירעון מונה סוגי חובות שאי אפשר לכלול בהפטרים חלוטים, דהיינו חובות עבר שאינם ברי הפטר.

  כך למשל, תשלום עונשי כגון קנסות תעבורה ו/או מיסים ו/או דוחות.

  אלה לא יכולים להיכלל במסגרת צו חלוט, והחייב צריך לפרוע חובות אלה גם לאחר מתן הצו.

  סוג נוסף של חוב שאינו בר הפטר הוא, חוב שנוצר במרמה או תוך כדי ביצוע

  עבירת גניבה או עבירות מין או אלימות חמורה כמוגדר בחוק זכויות נפגעות עבירה.

  סוג אחר של חוב שלא ניתן לכלול במסגרת צו חלוט הוא חוב מזונות של חייב על פי פסק דין למזונות.

  במקרה זה, גם אם החייב קיבל צו הפטר, הרי שזה לא יחול על חוב מזונות. משכך האישה תוכל להמשיך לפעול לגבות את חוב המזונות בהוצאה לפועל.

  בנוסף, חוב שמקורו בפיצוי עונשי בשל עבירה על פי חוק העונשין, ביהמ"ש רשאי שלא לכלול

  במסגרת הפטרים, אם מצא כי הדבר מוצדק נוכח מהות העבירה שבשלה הוטלו הפיצויים, חומרתה או נסיבותיה.

  על אף כל האמור, חוק חדלות פירעון מקנה סמכות לבית המשפט להורות, אך ורק בנסיבות

  המצדיקות זאת, כי שהצו כן יחול על חובות עבר בגין מזונות, ריבית, קנס או

  תשלום אחר שנגזר על החייב בשל אי תשלום עונשי במועד בתקופה שקדמה למתן הצו לפתיחת הליכים.

  כמובן, שצו חלוט מתייחס אך ורק לחובות עבר. ולכן חובות שנוצרו לאחר מתן צו פתיחת הליכים לא יכללו במסגרת הפטר חלוט.

  לקבלת ייעוץ חינם לפני פתיחת הליך פשיטת רגל וקבלת הפטרים חייגו אליי כעת: 077-2042380. עורך דין חדלות פירעון אבי סלמן.

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  התחל צ'אט
  1
  שלום רב. הגעת למשרד עו"ד אבי סלמן. איך אפשר לעזור?
  דילוג לתוכן