טל: 077-2042380
זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  הצלחות המשרד – בקשה לעיון חוזר בהוצאה לפועל

  עורך דין הוצאה לפועל » הצלחות המשרד – בקשה לעיון חוזר בהוצאה לפועל

  כאן תמצאו דוגמא להחלטה בעיון חוזר. ההחלטה ניתנה בבקשה לעיון חוזר שהגיש משרדנו בשם זוכה בתיק הוצאה לפועל.

  מחפשים עורך דין פשיטת רגל מנוסה להסדרת חובות? מעוניינים לגבות חוב? חייגו 077-2042380החלטה בבקשה לעיון חוזר לדוגמא - הצלחות המשרד עורך דין פשיטת רגל אבי סלמן

  חוק ההוצאה לפועל מונה מספר אפשרויות להגיש השגות על החלטות רשמים או החלטת פקידי ההוצל"פ. בין האפשרויות, ניתן להגיש ערר על החלטת פקיד בהוצל"פ וערעור על החלטת רשם הוצל"פ בבימ"ש. ערעור על החלטות רשמים מוגש ברשות או בזכות, תלוי בסוג ההחלטה עליה מערערים. נוסף על האפשרויות הללו, לעיתים ניתן להגיש בקשה לעיון חוזר בהחלטה שניתנה. עיון חוזר אינו מוסדר בחוק, אלא מדובר בנוהג מקובל בפרקטיקה. בקשה לעיון חוזר מגישים בין אם נפלה טעות בהחלטת רשם ובין אם ישנן נסיבות חדשות. חשוב לציין שעיון חוזר היא בקשה חריגה בהוצאה לפועל, שתתקבל רק בנסיבות מיוחדות ביותר.

  סיפור המקרה

  במסגרת תיק גבייה בטיפול המשרד, ביצענו רישום עיקול מיטלטלין הנמצאים בחנות שבבעלות החייב. מדובר בפרוצדורה שכיחה בהוצאה לפועל, שבה הזוכה מגיש בקשה לצו עיקול מיטלטלין ברישום. על פי הצו, מעקל מטעם הוצאה לפועל או מטעם עורך דין של הזוכה מגיע לבית העסק ועורך רשימה של המיטלטלין שעוקלו.

  מרגע שהמיטלטלין עוקלו ברישום, החייב מנוע מלעשות דיספוזיציה במיטלטלין.

  בהתאם לאמור, מעקל מטעם משרדנו הגיע למקום וביצע רישום של המיטלטלין המעוקלים. המעקל אימת על פי "סרט" הקופה הרושמת, כי העסק אכן רשום על שם החייב.

  לאחר ביצוע העיקול ברישום, והואיל והחייב לא הסדיר את החוב, המשרד הגיש בקשה להוצאת המיטלטלין המעוקלים ורשם ההוצאה לפועל נעתר לבקשה.

  משהגיע המעקל לבית העסק בפעם השנייה לצורך הוצאת המיטלטלין מהמקום, המוכר הציג בפניו הסכם, לפיו המיטלטלין נמכרו לכאורה לצד ג'. משכך, המעקל נמנע מלבצע את צו הוצאת המיטלטלין והתנה את ביצוע ההוצאה במתן החלטה מפורשת של רשם הוצאה לפועל.

  בהמשך לאמור, המשרד הגיש בקשה נוספת להוצאת המיטלטלין, בטענה כי ההסכם שהוצג למעקל הוא פיקטיבי, וממלא במועד העיקול ברישום המיטלטלין היו בבעלות החייב כמפורט ב"סרט" הקופה. עוד נטען, שלחייב הייתה הזמנות להגיש תגובה בתיק ההוצל"פ ובמסגרתה להתנגד להוצאת המעוקלים ולהציג את עמדתו, אלא שהחייב נמנע מלעשות כן.

  רשמת ההוצאה לפועל דחתה את בקשת המשרד, בנימוק כי אין בסמכותה לקבוע האם ההסכם הוא פיקטיבי או אם לאו.

  הבקשה לעיון חוזר

  בעקבות ההחלטה ובטרם הגשת ערעור על ההחלטה, משרדנו הגיש בקשה לעיון חוזר בהחלטה. בבקשה לעיון חוזר טענו, בין השאר, בזה הלשון:

  1. סמכות רשם ההוצאה לפועל לדון בסוגיית בעלות על מיטלטלין מעוקלים הוא בלב ליבה של סמכות רשם ההוצאה לפועל, שאף נקבעה במפורש בסעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל.
  2. בהתאם לסעיף 28(א) לחוק ההוצאה לפועל, "מיטלטלין שעוקלו כשהיו על גופו של החייב, בכליו או בחצרים שבהחזקתו, רואים אותם כנכסי החייב, כל עוד לא הוכח להנחת דעתו של רשם ההוצאה לפועל שאינם שלו".
  3. בעניין סמכות רשם ההוצאה לפועל לדון בסוגיית בעלות על מיטלטלין מעוקלים נקבעה הלכה בפסק דין עדכני בבר"ע 3322/08 (מחוזי חיפה) גולוביחין קטרינה נ' בנק דיסקונט (פורסם בנבו) כדלקמן: "סעיף 28 לחוק ההוצל"פ, מבחין, איפוא, בין מיטלטלין שעוקלו כשהיו "על גופו של החייב, בכליו או בחצרים שבהחזקתו", שאז רואים אותם כנכסי החייב, כל עוד לא הוכח להנחת דעת ראש ההוצאה לפועל, שאינם שלו (ס"ק (א) לחוק) ובין מיטלטלין שעוקלו כשלא היו על גופו של החייב, בכליו או בחצרים שבהחזקתו, שאז אין למכרם כל עוד לא הוכח, להנחת – דעתו של ראש ההוצאה לפועל, שהם רכושו של החייב (ס"ק (ב) לחוק). בשני המקרים, על ראש ההוצאה לפועל לקבוע האם המיטלטלין שייכים לחייב, אם לאו, כאשר ההבדל הוא בשאלה על מי מוטל נטל ההוכחה.
  4. הואיל ואין חולק, כי המיטלטלין שעוקלו דה פאקטו (הליך 0000000017) בתאריך 16.1.18 הם של החייב ועוקלו בחצריו (ואף צורפה חשבונית החייב שהונפקה מהקופה הרושמת בתאריך העיקול), עומדת לזוכה החזקה הקבועה בסעיף 28(א) הנ"ל לפיה המיטלטלין הם בבעלות החייב.
  5. לפיכך, משהחייב ו/או צד ג' לא הגיבו ו/או לא הגישו בקשה לעיכוב הליכי ההוצל"פ בהתאם לסעיף 28(ג) לחוק ההוצל"פ לצורך פניה לביהמ"ש בעניין זה, ומשלא עוכבו ההליכים כאמור, חזקת הבעלות של החייב על המיטלטלין לא נסתרה, וזכותו של הזוכה להמשיך לנקוט בהליכים ביחס למיטלטלין המעוקלים לרבות הליכים להוצאתם לפי סעיף 28 הנ"ל.
  6. קיומו או היעדרו של מסמך כלשהו כשלעצמו, לפיו המיטלטלין המעוקלים נמכרו לכאורה לפני מועד ביצוע העיקול ברישום, אינו גורע כהוא זה מסמכות רשם ההוצאה לפועל לדון בסוגיית הבעלות במיטלטלין (המעוקלים) לפי סעיף 28א) הנ"ל, אלא רלבנטי אך ורק לסוגיית נטל ההוכחה או כמות ההוכחה ביחס לבעלות.

  להלן ההחלטה המלאה בבקשה לעיון חוזר:

  לאחר ההבהרה הנ"ל, כבוד רשמת ההוצאה לפועל קיבלה את הבקשה לעיון חוזר, הורתה על ביטול החלטתה הקודמת ועל הוצאת המיטלטלין, למרות ההסכם שהוצג ע"י החייב.

  עיון חוזר סופי

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  לחצו לשיחה בווואטסאפ
  1
  פנו בוואטסאפ
  Scan the code
  שלום רב, הגעת למשרד עו"ד אבי סלמן. נשמח לשוחח בוואטסאפ.
  דילוג לתוכן