טל: 077-2042380
זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  חייב מוגבל באמצעים

  עורך דין הוצאה לפועל » חייב מוגבל באמצעים

  הליך חייב מוגבל באמצעים בוטל החל מיום 15.9.19

  בשונה מהליך איחוד תיקים רגיל, חייב אשר אינו מסוגל לפרוע את חובותיו בתקופות הקבועות בחוק יוכל לפנות בבקשה להכריז עליו חייב מוגבל באמצעים, כאשר במסגרת ההליך מאפשרים לחייב לפרוס את תשלום חובותיו לתקופה ארוכה יחסית, תוך הטלת מגבלות להבטחת פרעון החוב ומניעת יצירת חובות חדשים.

  במידה וחייב הוכרז כאמור מוגבל באמצעים ותלויים ועומדים כנגדו מספר תיקים בהוצאה לפועל, התיקים יאוחדו לכדי תיק אב אחד והחייב ישלם תשלום חודשי שיקבע לו לפי יכולתו.

  הטיבה לתאר את הרציונל מהעומד מאחורי הכרזה על חייב מוגבל באמצעים כבוד השופטת יהודית שטופמן, ברע”א (ת”א) 25241-03-12 צ’ריומוחון נגד בנק הפועלים:

  “מנגנון ההכרזה על חייב מוגבל באמצעים, המפורט בפרק ז’1 לחוק ההוצאה לפועל, מאפשר לחייבים שאינם מסוגלים לפרוע את חובותיהם בתוך פרק הזמן הקבוע בחוק, לפרוע חובותיהם לשיעורין תוך שמירה על זכויותיהם, ומנגד מאפשר להטיל מגבלות שונות על אותם חייבים על מנת לעודדם לפרוע חובותיהם בפרקי זמן סבירים. סמכות רשם ההוצאה לפועל להכריז על חייב כמוגבל באמצעים היא סמכות שבשיקול דעת המאפשרת לרשם ההוצאה לפועל לשקול ולאזן, בין כלל השיקולים והאינטרסים, של כל מקרה, על פי נסיבותיו (ע”א 2097/02 איטונג בע”מ נ’ חדיד פואד, פ”ד נז(4) 211, 216 (2003); ד’ בר אופיר, הוצאה לפועל הליכים והלכות, עמ’ 347, מהדורה שישית, מאי 2008).

  אם כן, פרקי הזמן שנקבעו בחוק לעניין זה זהים לפרקי הזמן שנקבעו בהליך איחוד תיקים רגיל, אלא שבשונה מהליך איחוד תיקים, במקרה של מוגבל באמצעים החייב פונה בבקשה כי אינו יכול לפרוע את החוב בתוך התקופות שנקבעו בחוק, וכי יש לפרוס את חובו לפרקי זמן ארוכים יותר. התקופות הינם כדלקמן:

  • שנתיים – אם סכום החוב אינו עולה על 20,000 ₪ ;
  • 3 שנים – אם סכום החוב הוא בין 20,000 ₪ ועד 100,000 ₪;
  • 4 שנים – אם סכום החוב הינו למעלה מ- 100,000 ₪.

  לדוגמא, חייב אשר מתנהלים כנגדו ארבעה תיקי הוצאה לפועל בסכום כולל של 80,000 ₪ יוכל לפנות בבקשה להכריז עליו מוגבל באמצעים, במסגרתה יעתור לפריסת החוב בתשלומים חודשיים לתקופה העולה על 3 שנים בהתאם לנסיבות.

  הכרזה על חייב מוגבל באמצעים איננה “אוטומטית”

  חשוב לזכור, כי קבלת בקשה להכרזה איננה אוטומטית, וכי לרשם הוצאה לפועל ישנה סמכות שלא להיעתר לבקשה, אפילו אם החייב אינו יכול לפרוע את החוב בתקופות שנקבעו בחוק. בתוך כך, לנגד עיניו של רשם הוצאה לפועל עומדת טובת הזוכים והאינטרס שלהם לגבות את החוב בתוך תקופה סבירה, בתשלומים סבירים, ולא עד אין קץ בתשלומים זניחים.

  בהקשר הזה הובאה עמדתו של כב’ השופט בר אופיר, בפרשת בר”ע (ת”א) 20311/99 קאשי נ’ בנק לאומי לישראל בע”מ:  “לי נראה כי על פי הפרשנות התכליתית של סעיפי החוק המתייחסים לחייב מוגבל באמצעים או לאיחוד תיקים של חייב שאיננו מוגבל – המחוקק לא התכוון כל עיקר להנציח פירעון חובות ניכרים בתשלומים קטנים שנפרשים על פני שנים ארוכות, מבלי שהפירעון המלא נראה באופק. לתשלומים הקטנים שהחייב מחויב בהם לאחר בדיקת יכולתו אין משמעות כלכלית, והזוכה כלל לא נהנה מהם ואיננו מסוגל להחזיר לעצמו את החסר במשאביו הכספיים. הטלת הגבייה בשיעורים מעטים על מערכת ההוצאה לפועל, מטילה עליה מעמסה ארגונית מצטברת ובסופו של דבר איננה משיגה את המטרה שלשמה הוקמה, והיא מועסקת בפעילות חסרת ערך לזוכים”.

  הנה כי כן, במקרים מסוימים עשויה להידחות בקשת חייב להכריז עליו מוגבל באמצעים, אם רשם הוצאה לפועל יתרשם כי החייב אינו יכול לפרוע את חובו בתוך פרק זמן סביר. במקרים כאלה רשם הוצאה לפועל ימליץ לחייב לפנות להליכי פשיטת רגל. לפיכך רצוי להסתייע בעורך דין הוצאה לפועל המתמחה בהגשת בקשות מסוג זה.

  חייב מוגבל באמצעים

  הגבלות מכוח ההכרזה

  כאמור, במידה ורשם ההוצאה לפועל נעתר לבקשה להכריז על החייב מוגבל באמצעים, ניתן צו תשלומים זמני לחייב וכן מוטלות על החייב הגבלות שונות, כולן או חלקן, ובכלל אלה: עיכוב יציאה מן הארץ; הגבלת החייב כלקוח מוגבל מיוחד, כמשמעותו בחוק שיקים ללא כיסוי, תשמ”א-1981; הגבלת החייב מלעשות שימוש בכרטיסי אשראי; איסור לייסד תאגיד ולא להיות בעל ענין בתאגיד, במישרין או בעקיפין (למשל איסור הקמת חברה);

  כמו כן, פרטי החייב פתוחים לעיון הציבור ונרשמים במאגר של חייבים מוגבלים באמצעים, כאשר גישה אל המאגר ניתן למצוא באתר האינטרנט של רשות האכיפה והגבייה. במידה ונפרע החוב, פרטיו של החייב יימחקו מן המאגר.

  לרשם ההוצאה לפועל ישנה סמכות לבטל הכרזה של חייב כמוגבל באמצעים על פי שיקול דעתו בכל שלב, מיוזמתו או על פי בקשה. פעמים רבות לאחר תקופה שבה החייב מוכרז מוגבל באמצעים, ניתן לגבש הסדר שעניינו פירעון חובותיו של החייב לכלל הנושים. הסדר כאמור טעון אישור של רשם ההוצאה לפועל. לאחר פירעון החובות, בין אם בהסדר ובין אם לאו, תבוטל ההכרזה על החייב כמוגבל באמצעים.

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  לחצו לשיחה בווואטסאפ
  1
  פנו בוואטסאפ
  Scan the code
  שלום רב, הגעת למשרד עו"ד אבי סלמן. נשמח לשוחח בוואטסאפ.
  דילוג לתוכן