זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  טענת פרעתי

  עורך דין הוצאה לפועל » טענת פרעתי

  טענת פרעתי בהוצאה לפועל

  במקרים מסוימים, כאשר נפתח תיק הוצאה לפועל לצורך גביית חובות על יסוד פסק דין שניתן כנגד חייב, ולחייב יש טענה כלשהי לפיה הוא פרע את החיוב או שאינו חייב עוד לפרוע את החיוב שנקבע בפסק הדין, החייב יוכל לטעון טענותיו בעניין זה במסגרת בקשה שעניינה טענת פרעתי המוגשת בלשכת הוצאה לפועל.

  טענת פרעתי מעוגנת בסעיף 19 (א) לחוק הוצאה לפועל הקובע כדלקמן: “חייב הטוען שמילא אחר פסק הדין או שאינו חייב עוד למלא אחריו, כולו או מקצתו, עליו הראיה, ורשאי רשם ההוצאה לפועל לקבוע אם ובאיזו מידה מוטל עוד על החייב למלא אחר פסק הדין;…” .

  במסגרת הבקשה בעניין טענת פרעתי המוגשת כנגד ביצוע פסק דין כספי, החייב יוכל לטעון כל טענה שעומדת לו בנוגע לתשלומים ששולמו לאחר מתן פסק הדין. בהקשר הזה יצוין, כי החייב אינו מוגבל לטענות במובן המצומצם והצר של המילה “פרעתי”, אלא שהוא יכול לטעון כל טענה לפיה אינו חייב לפרוע את החוב (למשל ניתן לטעון טענת קיזוז או טענה לפיה שולמו תשלומים על חשבון חוב מזונות והתשלומים לא באים לידי ביטוי בתיק הוצאה לפועל, קרי לא הוקטן החוב).

  מה קורה כאשר נפתח תיק הוצאה לפועל על יסוד שיקים חוזרים (בניגוד לפסק דין) והחייב טוען כי שילם את החוב נשוא השיקים? במקרה כזה יש לבחון את מועד פירעון החוב. במידה והחוב נפרע (לטענת החייב) לפני שקיבל את האזהרה נשוא תיק ההוצאה לפועל, אזי יש להגיש התנגדות לביצוע שטר ולא בקשה בטענת פרעתי. לעומת זאת, כאשר החייב טוען כי החוב נפרע לאחר קבלת האזהרה, ניתן להגיש בקשה בטענת פרעתי.

  יצוין, כי תיקי הוצאה לפועל הנפתחים על יסוד פסק דין “עשה” (למשל פינוי מושכר) והחייב טוען כי עשה את המעשה (פינה את המושכר), החייב יוכל להגיש בקשה בטענת פרעתי.

  נוכח היותם של הליכי הוצל”פ מן הסוג הזה לעיתים מורכבים, חשוב להסתייע בעורך דין הוצאה לפועל בהגשת בקשה בעניין טענת פרעתי.

  טענת פרעתי – נטל ההוכחה

  כאמור בסעיף 19(א) לחוק, נטל השכנוע בבקשה בטענת פרעתי מוטל על החייב. בעניין זה נקבע בפסיקה, כי “נטל זה הינו נטל ראשוני והוא אינו עובר אל הזוכה לעולם, מכיוון שהמוציא מחברו עליו נטל הראיה” (רע”א 3149/06 בית מימון מוצרי חשמל בע”מ נ’ קלינטון סחר בינלאומי 200 בע”מ (פורסם במאגרים משפטיים).

  במקרים מסוימים, במהלך הדיון בבקשת החייב בעניין טענת פרעתי, מוטל על הזוכה נטל משני של הבאת ראיות לסתור את טענות החייב “זאת כאשר החייב מביא למשל מסמכים אשר תומכים לכאורה בטענותיו, ולנוכח מצב דברים כזה, צריך הזוכה להראות כי פני הדברים שונים ממה שהם נראים על פי טענת החייב” (דוד בר- אופיר, הוצאה לפועל הליכים והלכות(2008, עמ’ 189).

  יחד עם זאת, בהתאם להלכות בית המשפט בעניין זה, הנטל הראשוני תמיד נשאר אצל החייב ובאם בסוף הדיון עדיין נותר ספק כלשהו לגבי ביצוע או אי ביצוע פסק הדין ולשון המאזניים מאוזנת, מוכרע הדין לרעת החייב.

  אופן הגשת טענת פרעתי

  בקשה בעניין טענת פרעתי מוגשת באמצעות טופס ייעודי והיא נתמכת בתצהיר לאימות העובדות הנטענות בבקשה, חתום על ידי עורך דין. עד להכרעה בבקשה, רשאי רשם ההוצאה לפועל להורות על עיכוב ביצועו של פסק הדין, כולו או מקצתו, מטעמים מיוחדים שיירשמו וכן רשאי להורות על הפקדת ערובה להבטחת ביצוע פסק הדין.

  קישורים מומלצים: טופס בקשה בטענת פרעתי

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  דילוג לתוכן