זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  סגירת תיק הוצאה לפועל בטענת פרעתי – פסק דין להסדר פשרה

  עורך דין הוצאה לפועל » סגירת תיק הוצאה לפועל בטענת פרעתי – פסק דין להסדר פשרה

  כידוע, חייב שפרע את החוב נשוא תיק הוצאה לפועל שנפתח כנגדו, ו/או טוען לפטור מחובת הפירעון של החוב, רשאי להגיש בתיק ההוצאה לפועל בקשה בטענת פרעתי.

  במידה והחייב יוכיח את טענותיו במסגרת הדיון בבקשה, רשם ההוצאה לפועל עשוי להורות על סגירת תיק ההוצאה לפועל.

  פעמים רבות במסגרת הליכים משפטיים המתנהלים בבתי המשפט, הצדדים מגבשים הסדר פשרה אשר מקבל תוקף של פסק דין.

  פסק דין כאמור הנותן תוקף להסכם פשרה שנכרת בין הצדדים, מחייב את הצדדים כמו כל פסק דין אחר (ע"א 556/75 צביק נ' צביק).

  המשמעות המעשית היא, שככל שאחד צדדים מפר את הסדר הפשרה אשר קיבל תוקף של פסק דין, הצד הנפגע יכול לכאורה לפתוח תיק בהוצאה לפועל באמצעות הגשת פסק הדין לביצוע, ובלבד שפסק הדין הוא אכיף והצד הנפגע אינו נדרש להגיש תביעה נוספת בגינו.

   

  כיצד אוכפים פסק דין שאינו ברור?

  ב-ע"א 1193/93 תשלו"ז השקעות בע"מ נ' עזבון המנוח מיכאל שנקר ז"ל נקבע לגבי הסכם בוררות שקיבל תוקף של פסק דין, כי ככל שהוראות ההסכם ברורות, ניתן להגיש את פסק הדין לביצוע בהוצאה לפועל כמו פסק דין רגיל.

  מנגד נקבע, כי במקרה ופסה"ד אינו נהיר, אין מנוס ועל הצד הרואה עצמו נפגע להגיש תביעה חדשה על פי פסק הדין המוסכם.

  בכל מקרה, נקבע בפסיקה כי על בית המשפט להקפיד כי הסכם המקבל תוקף של פסק דין יהיה ברור ולא ייצור אי בהירות, אשר תפתח פתח לתביעות חדשות והתדיינות נוספת ומיותרת בין הצדדים.

   

  סמכות רשם הוצאה לפועל לדון בחיובים מכוח הסכם פשרה

  כבר נקבע לא אחת בספרות ופסיקה, כי רשם ההוצאה לפועל מוסמך ורשאי לדון בטענת חייב, הטוען כי הזוכה לא מילא את חלקו בהסכם הפשרה שקיבל תוקף של פסק דין נשוא תיק ההוצל"פ.

  ככל שיימצא ע"י רשם ההוצאה לפועל שטענות החייב מוצדקות, רשאי להורות על סגירת תיק ההוצאה לפועל.

   

  אי תשלום פיצוי מוסכם בהסכם שקיבל תוקף של פסק דין  

  כפי שפורט לעיל, פעמים רבות בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין, הצדדים נוקבים בסכום המהווה פיצוי כספי מוסכם, וזאת למקרה שאחד הצדדים מפר את ההסכם.

  בכל מקרה של הפרה כאמור, יכול אחד הצדדים לפתוח תיק הוצאה לפועל כנגד הצד השנים, לצורך גביית הפיצוי המוסכם.

  מן העבר השני, החייב אשר נפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל, יוכל להגיש בקשה בטענת פרעתי, ובמסגרתה לטעון כי אין יסוד לפתיחת התיק וכי הוא פטור מחובת תשלום הפיצוי המסוכם על פי ההסכם.

  חשוב לציין, כי נטל השכנוע העיקרי מוטל על החייב, והוא אשר חייב להוכיח כי הופטר מלמלא אחר פסק הדין (ע"א 434/69 קרת נ' חב' חלקה 152 בגוש 7151).

  ככל שימצא על יד רשם ההוצאה לפועל, כי אכן לא הייתה הפרה ותיק ההוצאה לפועל נפתח, הלכה למעשה, שלא כדין, הרשם רשאי להורות על סגירת התיק.

  לפניה בנושא הוצאה לפועל וייצוג חייבים חייגו כעת עורך דין הוצאה לפועל אבי סלמן 077-2042380.

   

   

   

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  דילוג לתוכן