טל: 077-2042380
זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  עורך דין חדלות פירעון

  עורך דין הוצאה לפועל » עורך דין חדלות פירעון

  עורך דין חדלות פירעון (פשיטת רגל) אבי סלמן 18 שנים כעו"ד חדלות פירעון. בעל תואר ראשון במשפטים LLB ותואר שני במשפטים LLM ומגשר מוסמך החל משנת 2007:

  • עו"ד אבי סלמן בעל ניסיון אדיר באכיפת חיובים ובהליכי חדלות פירעון למיניהם. 
  • עו"ד חדלות פירעון אבי סלמן ישיג עבורך הפטר חובות או הסדר חובות מיטבי לפתיחת דף חדש בחיים.
  • משרדי ילווה אותך באופן אישי החל מהגשת הבקשה לחדלות פירעון ועד לקבלת הפטר חובות ויציאתך לחיים חדשים.
  • משרדי מקפיד על יחס אישי ועל מקצועיות ללא פשרות.
  • עו"ד סלמן שם לנגד עיניו את האינטרס הראשון במעלה של לקוחותיו לצו תשלומים נמוך. כמו כן קבלת הפטר חובות או הסדר חובות בזמן הקצר ביותר.
  • אז למה אתם מחכים?  חייגו כעת 077-2042380 או השאירו פרטים כאן והתחילו פרק חדש בחיים. 

  מהי חדלות פירעון?

  בפשטות, חדלות פירעון (פשיטת רגל) היא למעשה מצב שבו חייב, יחיד או תאגיד, נקלע לחובות רבים שאינו יכול לעמוד בהם.

  עורך דין חדלות פירעון

  עורך דין חדלות פירעון

  במילים אחרות , סך החובות וההתחייבויות של החייב, עולה על סך הנכסים והכספים שברשותו.

  כפועל יוצא של מצב חדלות הפירעון, כנגד רוב רובם של החייבים מתנהלים תיקים רבים בהוצאה לפועל ו/או תביעות בבתי משפט,

  כאשר החייבים אינם יכולים עוד להתמודד מולם ומאסו בהליכי גבייה הננקטים כנגדם.

  חשוב לציין, שמצב של חדלות הפירעון עשוי להתהוות גם אם לא מתנהלים כנגד החייב תיקי הוצאה לפועל או תביעות משפטיות.

  בתוך כך, די אם ההתחייבויות של החייב (למשל אשראי, הלוואות בבנק, שיקים עתידיים וכו') עולות

  על סך נכסיו, אפילו אם טרם ננקטו הליכים משפטיים כנגדו.

  כך למשל, אדם אשר קורס תחת נטל ההלוואות שנטל ואף מפגר בתשלומי ההלוואות, עשוי לפנות להליך חדלות פירעון. זאת למרות שטרם ננקטו כנגדו הליכים משפטיים לגביית החוב. התנאי הוא שהוא זכאי לפשיטת רגל ועומד בתנאים לפתיחת הליך חדלות פירעון.

  עורך דין חדלות פירעון אבי סלמן על המצב המשפטי בעבר ובהווה – חוק חדלות פירעון

  בעבר, חייבים אשר נקלעו למצב של חדלות פירעון היו פונים להליך פשיטת רגל בהתאם לפקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.

  פקודת פשיטת רגל מקום המדינה הייתה מיושנת. התכלית שלה הייתה השאת הדיבידנד עבור הנושים ככל הניתן. זאת ללא שום דגש על שיקומו של החייב.

  כיום, המצב המשפטי שונה, ובמקום הפקודה נחקק חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018. החוק מסדיר את דיני חדלות הפירעון במדינת ישראל בכללותם.עו"ד חדלות פירעון

  החוק מאפשר לחייבים פרטיים ולתאגידים חדלי פירעון לנקוט בהליך. מטרתו העיקרית היא מתן הפטר חובות לחייבים לצורך שיקומם הכלכלי.

  למעשה, שיקום כלכלי של החייב הוא עיקר התכלית של חוק חדלות פירעון החדש. המטרה היא שחייבים אשר יקבלו הפטר במסגרת ההליך לא ישובו לסורם ויצברו חובות נוספים.

  בפועל, הליך "חדלות פירעון" הוא שם נרדף להליך "פשיטת רגל" שהיה נהוג בעבר על פי הפקודה. אלא שכעת שונתה הפרוצדורה והמהות שבבסיס החוק, וכן שונו ההגדרות של החייבים (במקום "פושט רגל" "חדל פירעון") ושל בעלי התפקידים (לדוגמא "הממונה" במקום "כונס הנכסים הרשמי").

  הנה כי כן, השקפת העולם שביסוד החוק היא הומאנית יותר ומתוך אינטרס ציבורי. האינטרס הוא לשקם חייבים ולקדם את שילובם מחדש במרקם החיים הכלכליים.

  עורך דין חדלות פירעון אבי סלמן מסביר על הגדרת חדלות פירעון בחוק

  סעיף 2 לחוק חדלות פירעון קובע מי זכאי לפשיטת רגל, כמי שמצוי ב"מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעונם הגיע

  ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו".

  גם מעיון בלשון החוק ניתן להיווכח שההגדרה מאוד כללית, כלומר אין הכרח שיתנהלו כנגד החייב תיקי הוצאה

  לפועל או תביעות לתשלום חובות, אלא די בסטטוס שבו החייב אינו יכול לעמוד בהתעורך דין לענייני חדלות פירעוןחייבויותיו הכספיות.

  כן חשוב לציין לגבי הגשת בקשה המוגשת על ידי יחיד, כי החוק מאפשר פניה להליך לחדלות פירעון בתנאי שסך חובותיו עולה על 149,559.43 ₪.

  דהיינו לא די בסטטוס של "חדלות פירעון". קיימת בנוסף דרישת סף של מינימום חובות כדי שחייב יוכל ליזום הליך בעניינו. 

  נקלעתי לחדלות פירעון, כיצד מגישים בקשה לפתיחת הליכים? עורך דין חדלות פירעון

  חדלות פירעון של יחיד

  במידה ומתקיימים לגביך התנאים הקבועים בחוק, עורך דין פשיטת רגל וחדלות פירעון מנוסה יוכל להתאים
  עבורך את ההליך המשפטי הנכון ביותר.

  עורך הדין יבדוק את סטטוס החייב וייבחן האם החייב אכן חדל פירעון. במידה וכן, ילווה את החייב בהליכים עד לקבלת צו שיקום כלכלי ולבסוף הפטר ומחיקת החובות.

  המטרה היא לאפשר לחייב להתמודד עם חובותיו בדרך האפקטיבית והמהירה ביותר. היעד הוא סילוק החובות, סגירת כל תיקי ההוצאה לפועל המתנהלים כנגד החייב ופתיחת דף חדש.

  לאחר פתיחת הליכים כחוק, ניתן לערוך בדיקת תיק פשיטת רגל במערכת הממונה לגבי סטטוס ההליך.

  האם חייב חדל פירעון לעולם יופנה להליך חדלות פירעון?

  במקרים מתאימים, ניתן יהיה לפנות להליכים אלטרנטיביים. אלה  עשויים לתת מענה לחייב כדי להתמודד עם חובותיו. ישנם מספר אפשרויות טרם פניה להליך פשיטת רגל.

  כך למשל, לחייב המתמודד למול מספר רב של תיקי הוצאה לפועל, עורך דין מחיקת חובות מומלץ וחדלות פירעון עשוי להפנות אותו להליך של איחוד תיקים.

  במקרים אחרים, עורך דין שיקום כלכלי וחדלות פירעון ניתן יהיה לבחון בקשה לצו תשלומים בהוצאה לפועל.

  כמו כן, במקרים מסוימים ניתן לפנות להליך של הסדר חובות בהסכם עם הנושים. לחילופין, ניתן לשלב בין מספר הליכים גם יחד (איחוד תיקים והסדר חובות; חדלות פירעון והסדר נושים).

  עורך דין הוצאה לפועל וחדלות פירעון יידע להתאים את ההליך האופטימלי בכל מקרה לגופו.

  חדלות פירעון של חברה בע"מ

  פרק ב' לחוק מאפשר תאגידים (לרוב חברות בע"מ או שותפויות רשומות) ליזום הליך בעניינם. הבקשה נועדה לשם שיקומם הכלכלי של התאגידים או לפירוקם.

  בדומה להליכים של יחיד, הליכים בעניינו של תאגיד עשויים להיפתח הן ע"י התאגיד בעצמו או ע"י נושה של התאגיד. הנושה גם יכול להגיש בקשת נושה לפשיטת רגל כנגד החייב.עורך דין מומחה לחדלות פירעון

  תנאי לפתיחת הליכים נגד תאגיד הוא, שהוא תאגיד רשום בישראל, או מנהל עסקים בישראל או ש לו נכסים בישראל.

  בדומה לחדלות פירעון של יחיד, גם במקרה של חדלות פירעון של תאגיד נקבע מינימום חובות בסך 24,926 ₪. רק במקרה זה התאגיד חדל פירעון יוכל ליזום הליך בעניינו.

  אם אתם חדלי פירעון ואתם מעוניינים לפתוח דף חדש בחיים, פנו אל משרד עו"ד סלמן.

  המשרד מתמחה בהוצאה לפועל וחדלות פירעון ונשמח לעמוד לשירותכם! 077-2042380

  עורך דין חדלות פירעון

  עורך דין חדלות פירעון אבי סלמן ילווה אתכם בכל הליך חדלות הפירעון מתחילתו סופו. החל מהגשת הבקשה לחדלות פירעון ועד לקבלת הפטר חובות שיוציא אתכם לדרך חדשה וישקם אתכם כלכלית. אז למה אתם מחכים? חייגו כעת 077-2042380.

  עו"ד חדלות פירעון לשירותכם

  יש לכם חובות? אל תזניחו כי יש תקווה לחיים חדשים. עורך דין חדלות פירעון אבי סלמן בעל ניסיון של 18 שנים בהליכי חדלות פירעון ילווה אתכם החל משלב הגשת הבקשה לחדלות פירעון ועד לקבלת הפטר חובות ויציאה שלכם לחיים חדשים. אני אלווה אתכם באופן אישי וצמוד עד למחיקת החובות וסגירת כל תיקי ההוצאה לפועל הפתוחים כנגדכם. דברו איתי כעת: 077-2042380.

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  לחצו לשיחה בווואטסאפ
  1
  פנו בוואטסאפ
  Scan the code
  שלום רב, הגעת למשרד עו"ד אבי סלמן. נשמח לשוחח בוואטסאפ.
  דילוג לתוכן