זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  עורך דין חדלות פירעון

  עורך דין הוצאה לפועל » עורך דין חדלות פירעון

  מהי חדלות פירעון ?

  בפשטות, חדלות פירעון היא למעשה מצב שבו חייב, יחיד או תאגיד,  נקלע לחובות רבים שאינו יכול לעמוד בהם.חדלות פירעון

  במילים אחרות , סך החובות וההתחייבויות של החייב, עולה על סך הנכסים והכספים שברשותו.

  כפועל יוצא של מצב חדלות הפירעון, כנגד רוב רובם של החייבים מתנהלים תיקים רבים בהוצאה לפועל ו/או תביעות בבתי משפט, כאשר החייבים אינם יכולים להתמודד מולם.

  חשוב לציין, שמצב של חדלות הפירעון עשוי להתהוות גם אם לא מתנהלים כנגד החייב תיק הוצאה לפועל או תביעות משפטיות.

  בתוך כך, די אם ההתחייבויות של החייב (למשל אשראי, הלוואות בבנק, שיקים עתידיים וכו) עולות על סך נכסיו, אפילו אם טרם ננקטו הליכים משפטיים כנגדו.

  המצב המשפטי בעבר ובהווה – חוק חדלות פירעון

  בעבר, חייבים אשר נקלעו למצב של חדלות פירעון היו פונים להליך פשיטת רגל בהתאם לפקודת פשיטת הרגל פקודת פשיטת הרגל [נוסח חדש], תש"ם-1980.

  כיום, המצב המשפטי שונה, ובמקום הפקודה נחקק חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018 המסדיר את דיני חדלות הפירעון במדינת ישראל בכללותם.

  החוק מאפשר לחייבים פרטיים ולתאגידים חדלי פירעון, לנקוט בהליך שמטרתו העיקרית היא מתן הפטר חובות לחייבים לצורך שיקומם הכלכלי.

  בפועל, הליך "חדלות פירעון" הוא שם נרדף להליך "פשיטת רגל" שהיה נהוג בעבר על פי הפקודה, אלא שכעת שונתה הפרוצדורה והמהות שבבסיס החוק, וכן שונו ההגדרות של החייבים (במקום "פושט רגל" "חדל פירעון") ושל בעלי התפקידים (לדוגמא "הממונה" במקום "כונס הנכסים הרשמי").

  הנה כי כן, השקפת העולם שביסוד החוק היא הומאנית יותר ומתוך אינטרס ציבורי לשקם חייבים ולקדם את שילובם מחדש במרקם החיים הכלכליים.

  הגדרת חדלות פירעון בחוק

  סעיף 2 לחוק מגדיר חדלות פירעון כ" מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעונם הגיע ובין אם לאו, או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו".

  גם מעיון בלשון החוק ניתן להיווכח שההגדרה מאוד כללית, כלומר אין הכרח שיתנהלו כנגד החייב תיקי הוצאה לפועל או תביעות לתשלום חובות, אלא די בסטטוס שבו החייב אינו יכול לעמוד בהתחייבויותיו הכספיות.

  כן חשוב לציין לגבי הגשת בקשה המוגשת על ידי יחיד, כי החוק מאפשר פניה להליך לחדלות פרעון בתנאי שסך חובותיו עולה על 149,559.43 ₪.

  דהיינו לא די בסטטוס של "חדלות פירעון", אלא קיימת דרישת סף של מינימום חובות כדי שחייב יוכל ליזום הליך בעניינו. 

  נקלעתי לחדלות פירעון, כיצד מגישים בקשה לפתיחת הליכים?

  חדלות פירעון של יחיד

  במידה ומתקיימים לגביך התנאים הקבועים בחוק, עורך דין לחדלות פירעון מנוסה יוכל להתאים עבורך את ההליך המשפטי הנכון ביותר.

  עורך הדין יבדוק את סטטוס החייב וייבחן האם החייב אכן חדל פירעון, ובמידה וכן ילווה את החייב בהליכים עד לקבלת הפטר ומחיקת החובות.

  המטרה היא לאפשר לחייב להתמודד עם חובותיו בדרך האפקטיבית והמהירה ביותר, כאשר היעד הוא סילוק החובות ופתיחת דף חדש.

  לאחר פתיחת הליכים בהתאם לחוק, ניתן לעיין במרשם חייבים חדלי פירעון במערכת המקוונת של הממונה לגבי סטטוס ההליך.

  האם חייב חדל פירעון לעולם יופנה להליך חדלות פירעון?

  במקרים מתאימים, ניתן יהיה לפנות להליכים אלטרנטיביים שעשויים לתת מענה לחייב כדי להתמודד עם חובותיו.

  כך למשל, לחייב המתמודד למול מספר רב של תיקי הוצאה לפועל, ניתן לפנות להליך של איחוד תיקים. במקרים אחרים, ניתן יהיה לבחון בקשה לצו תשלומים בהוצאה לפועל.

  כמו כן, במקרים מסוימים ניתן לפנות להליך של הסדר חובות בהסכם עם הנושים, או לשלב בין מספר הליכים גם יחד (איחוד תיקים והסדר חובות; חדלות פירעון והסדר נושים).

  עורך דין הוצאה לפועל וחדלות פירעון יידע להתאים את ההליך האופטימלי בכל מקרה לגופו.

   

  חדלות פירעון של חברה בע"מ

  פרק ב' לחוק מאפשר תאגידים (לרוב חברות בע"מ או שותפויות רשומות) ליזום הליך בעניינם, לשם שיקומם הכלכלי או לפירוקה.

  בדומה להליכים של יחיד, הליכים בעניינו של תאגיד עשויים להיפתח  הן ע"י התאגיד בעצמו או ע"י נושה של התאגיד.

  תנאי לפתיחת הליכים נגד תאגיד הוא, שהוא תאגיד רשום בישראל, או מנהל עסקים בישראל או ש לו נכסים בישראל.

  בדומה לחדלות פרעון של יחיד, גם במקרה של חדלות פרעון של תאגיד נקבע מינימום חובות בסך 24,926 ₪, על מנת שתאגיד חדל פירעון יוכל ליזום הליך בעניינו.

   

  אם אתם חדלי פירעון ואתם מעוניינים לפתוח דף חדש בחיים, פנו אל משרד עו"ד אבי סלמן המתמחה בהוצאה לפועל וחדלות פירעון ונשמח לעמוד לשירותכם! 077-2042380

   

   

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  דילוג לתוכן