זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  עורך דין פשיטת רגל

  עורך דין הוצאה לפועל » עורך דין פשיטת רגל

  עורך דין פשיטת רגל – עו"ד אבי סלמן: הליכי חדלות פירעון ליחיד

  עורך דין פשיטת רגל ימליץ על הליך פשיטת רגל, על מנת לאפשר לחייב חדל פירעון לפתוח דף חדש בחיים.

  שתי המטרות העיקריות בהליך אפקטיבי של פשיטת רגל הם לאפשר לחייב יחיד שאינו מסוגל לפרוע את חובותיו, לקבל בסיומו של ההליך “הפטר חובות” ובכך לפתוח דף חדש בחיים, ומאידך כינוס נכסיו של החייב וחלוקתם בין הנושים השונים.

  על פי נתונים שפרסם משרד המשפטים לשנת 2018, באותה שנה הוגשו 19,854 בקשות לפשיטת רגל, כך שבהחלט מדובר בתופעה שכיחה למדי במחוזותינו.

  באופן כללי, לחייב אשר מסובך בחובות, ובכלל אלה מספר תיקי הוצאה לפועל המתנהלים כנגדו, ישנן מספר דרכי פעולה בהן יוכל לנקוט מלבד פשיטת רגל.

  כך למשל, חייב אשר מתנהלים נגדו מספר תיקי הוצאה לפועל בסכומים ניכרים, יוכל לנקוט בהליך של איחוד תיקים  או לגבש הסדר חובות עם נושיו, הכל כחלופה להליך של פשיטת רגל.

  חוק חדלות פירעון

  בחודש ספטמבר 2019, נכנס לתוקפו חוק חדלות פירעון, אשר את החליף את פקודת פשיטת רגל הישנה שעסקה בפשיטות רגל לחייבים יחידים.

  החוק נועד להסדיר חובות של חייבים שאינם יכולים לפרוע את חובותיהם, כאשר המטרה העיקרית היא מחיקת החובות ופתיחת דף חדש בחיים, ובנוסף שיקומו הכלכלי של החייב ושילובו מחדש במרקם החיים הכלכליים.

  בשונה מפקודת פשיטת רגל הישנה, חוק חדלות פירעון עוסק גם בחדלות פירעון של תאגידים, כגון פירוק חברות שאינן יכולות לפרוע את חובותיהן ונאלצות להגיש בקשה לפירוק חברה.

  יש לשים לב שמונחים רבים השתנו בחוק החדש. כך למשל “בקשה לפשיטת רגל” הפכה ל “בקשה לצו פתיחת הליכים”, “הכונס הרשמי” כעת הפך ל”ממונה על חדלות פירעון” וכיוצא באלה.

  עורך דין פשיטת רגל
  עורך דין פשיטת רגל

  מתי יומלץ על פנייה להליך פשיטת רגל?

  כדי לקבל החלטה מושכלת באיזה הליך לנקוט, עורך דין פשיטת רגל ייבחן את הנסיבות הקונקרטיות של כל מקרה ומקרה לגופו.

  בין השיקולים הרלוונטיים לקבלת החלטה, יש להביא בחשבון, בין השאר, את טיב החובות ונסיבות היווצרותם, מספר תיקי ההוצאה לפועל הפעילים כנגד החייב, היקף החובות שטרם הגיעו לפתחם של בתי המשפט/ההוצאה לפועל, סך כולל של חובות בהווה ובעתיד, זהות הנושים, יכולת השתכרות של החייב, נכסים בבעלות החייב, השלכות ההליך על החייב ומשפחתו ועוד.

  לפיכך, כדי לקבל החלטה באם להתחיל הליכי פשיטת רגל יש להיוועץ עם משרד עורכי דין פשיטת רגל מנוסה המתמחה בתחום זה של דיני פשיטות רגל.

  יש לזכור כי הליכי פשיטת רגל הם מטבעם הליכים מורכבים וממושכים, מעורבים בהם גורמים רבים, וניהולם שלא בידי עורך דין פשיטת רגל המתמחה בתחום עשוי להביא לתוצאה בלתי רצויה, כמו פיזור הליך פשיטת הרגל או אי קבלת הפטר.

  יצוין, כי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מאפשר, בתנאים מסוימים, גם לנושים לנקוט הליכי פשיטת רגל נגד חייב, כאשר במסגרת בקשת נושה לפשיטת רגל הנושה עותר לכינוס נכסי החייב ולהכרזתו כפושט רגל כאמצעי שניתן בידי הנושים לגבות את החוב.

  משרד עורכי דין פשיטת רגל אבי סלמן מייצג חייבים ונושים בהליכי של פשיטת רגל כדלקמן:

  • הגשת בקשה לפשיטת רגל על ידי חייב.
  • ייצוג חייבים בהליכי פשיטת רגל עד לקבלת הפטר.
  • הגשת בקשת נושה לפשיטת רגל.
  • תביעת חוב של נושה בהליך פשיטת רגל.

  מעוניין לצאת לדרך חדשה בחיים? פנה כעת אל אבי סלמן – משרד עורכי דין פשיטת רגל בטל: 077-2042380

  מהי חדלות פירעון?

  “חדלות פירעון” מוגדרת בחוק כ”מצב כלכלי שבו חייב אינו יכול לשלם את חובותיו במועדם, בין אם מועד פירעונם הגיע ובין אם לאו.

  או שהתחייבויות החייב, לרבות התחייבויות עתידיות ומותנות שלו, עולות על שווי נכסיו.”

  ניתן לראות כי הגדרת חדלות פירעון לפי החוק החדש מאוד כללית, בשונה מפקודת פשיטת רגל לפיה נדרש “מעשה פשיטת רגל“.

  הניסיון מלמד, שברוב רובם של המקרים חייב נאלץ לפנות להליך של פשיטת רגל בשל חוסר יכולת לפרוע את חובותיו, או במילים אחרות שסך חובותיו עולה על סך נכסיו.

  באופן כללי, על פי החוק החדש, יתכן אפילו מצב של חייב שיש בבעלותו נכס או מספר נכסי מקרקעין, ובכל זאת הוא ייאלץ לפנות להליך פשיטת רגל, ולו מאחר שהתחייבויותיו או סך חובותיו, עולים על שווי נכסי המקרקעין שבבעלותו.

  פשיטת רגל לחייב השוהה בחו”ל – האמנם?

  בהתאם לחוק חדלות פירעון, כדי שעורך דין פשיטת גל יפתח בהליכי פשיטת רגל של יחיד נדרש שמרכז חייו של היחיד במועד הגשת הבקשה לצו לפתיחת הליכים או ששה חודשים לפני כן, הוא בישראל.

  לחילופין, ניתן שבמועד הגשת הבקשה לצו פתיחת הליכי פשיטת רגל וחדלות פירעון יש לחייב נכסים בישראל או שהוא מנהל עסקים בישראל.

  חייבים אשר שוהים בחו”ל מספר שנים והותירו מאחוריהם חובות בארץ, שכל מרכז חייהם בחו”ל ואין להם נכסים בארץ, יתקשו לנקוט בהליכי פשיטת רגל על פי לשון החוק החדש.

  הגשת בקשה לפשיטת רגל  – איך מתחילים?

  בשל התארכות ומורכבות הליך פשיטת רגל והביורוקרטיה הרבה שכרוכה בו, מומלץ להסתייע בעורך דין פשיטת רגל שמתמחה בתחום.

  עו”ד פשיטת רגל מנוסה ילווה את החייב בכל שלבי הליך פשיטת הרגל, מרגע הגשת הבקשה ועד לקבלת הפטר חובות.

  תחיליתו של הליך פשיטת רגל בבקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון אשר מוגשת לגורם המוסמך הרלוונטי, בהתאם לסכום חובותיו של החייב במועד הגשת הבקשה.

  בתוך כך, חייב שסך חובותיו אינו עולה על 155,455 ₪,  הבקשה לפתיחת הליכים תוגש בלשכת ההוצאה לפועל (“פשיטת רגל קטנה”) ורשם הוצאה לפועל ידון בה.

  לעומת זאת, חייב שסך חובותיו גבוה מ- 155,455 ₪, אזי הבקשה תוגש אצל הממונה להליכי חדלות פירעון בהתאם למקום מגוריו של החייב, אשר מוסמך לדון בבקשות בסכומים אלה.

  חשוב לשים לב, כי בסופו של יום, בית משפט השלום שבאזור מגורי החייב הוא שמכריע לגבי הליך פשיטת הרגל והאם לאשר את תכנית השיקום והפירעון שמוגשת בהמשך ההליך בעניינו של החייב, ולבסוף לתת הפטר לחובותיו.

  מה כוללת בקשה לפתיחת ההליך?

  עורך דין הוצאה לפועל המתמחה בפשיטות רגל וחדלות פירעון יערוך תצהיר הסתבכות של החייב, המפרט את סיפור הסתבכותו הכלכלית של החייב ואת כל התנאים הרלוונטיים המצדיקים את נקיטת ההליך.

  התצהיר מהווה בסיס לכל הליך פשיטת רגל, עד למתן ההפטר.

  בנוסף, הבקשה כוללת מסמכים רבים ודוחות אודות סטטוס החייב, הכנסתו של החייב, נכסיו, ופירוט אודות הנושים וסכומי החוב אותם הוא חייב.

  מהו צו פתיחת הליכים?

  בעבר, משרד עורכי דין פשיטת רגל אשר היה מגיש בקשה לפשיטת רגל עבור חייב מסוים,  היה ממתין עד אשר בית המשפט המחוזי היה נותן “צו כינוס על נכסי החייב” המשהה את כל ההליכים בעניינו.

  צו כינוס כאמור היה ניתן לעתים מספר חודשים לאחר שהוגשה הבקשה לפשיטת רגל.

  כיום, על פי חוק חדלות פירעון החדש, על הממונה לתת צו פתיחת הליכים לחייב אשר נקט בהליך ועומד בתנאיו, וזאת בתוך 30 ימים מיום הגשת הבקשה לפתיחת הליכים.

  לעתים, הממונה פונה אל עורך דין פשיטת רגל המייצג את החייב להשלים מסמכים ו/או מידע נוספים, בטרם ניתן הצו.

  חשוב לציין, כי נושה או כל אדם אחר הרואה עצמו נפגע כתוצאה מצו פתיחת הליכים (למשל גרושתו של החייב), יכול בתוך 45 ימים ממועד פרסום ההודעה על מתן הצו, להגיש בקשה לביטול הצו לבית משפט השלום, אשר יידון בה בהקדם.

  ההשלכות של צו פתיחת הליכים על החייב

  עו"ד פשיטת רגל

  המשמעות העיקרית של צו פתיחת הליכים היא הקפאה ועיכוב של כל ההליכים המשפטיים המתנהלים כנגד החייב (הליכי הוצאה לפועל, פשיטות רגל, כינוסים וכד’).

  כמו כן, במסגרת הצו לפתיחת הליכים, יחולו על החייב הגבלות כגון: עיכוב יציאה מן הארץ, אי קבלת דרכון, הגבלה כלקוח מוגבל בנק, איש שימוש בכרטיסי חיוב ועוד.

  בעניין זה חשוב לציין, כי על רבים מהחייבים הפונים להליך פשיטת רגל ממילא מוטלות הגבלות אלו מכוח הליכי גבייה שננקטו כנגדם בעבר במסגרת הליכי הוצאה לפועל, לפיכך במרבית המקרים סטטוס החייב אינו משתנה בהקשר הזה.

  במקביל למתן צו לפתיחת הליכים, מתמנה נאמן (עו”ד או רו”ח), אשר תפקידו לערוך בדיקה מקיפה לגבי מצבו הכלכלי של החייב, לחקור את החייב ולבסוף להגיש דוח כלכלי על מצבו של החייב והתנהלותו בהליך אל הממונה.

  על תכנית שיקום כלכלי לחייב

  לאחר שניתן צו פתיחת הליכי חדלות פירעון ובתוך 11 חודשים מיום מינוי הנאמן, הממונה מגיש לבית משפט השלום הצעת תכנית לשיקום כלכלי של החייב (בעבר “תכנית פירעון”).

  ככלל, תכנית השיקום סוקרת את מצבו של החייב ויכולת הפירעון שלו, וקובעת תשלומים חודשיים עתידיים שעל החייב לשלם, על מנת לקבל הפטר חובות.

  במקרים מסוימים, כאשר אין תוחלת בהמשך ההליך ופרסית תשלומים נוספים (למשל חייב חולה, מפאת גיל החייב וכו’), עורך דין פשיטת רגל יכול לפנות אל הממונה ולבקש  הפטר מיידי לאלתר, ללא שום תנאי.

  מובן שהחייב והנושים מורשים להגיב על הצעת הממונה שהוגשה, ובכלל זה להסכים לתכנית או להסתייג ממנה.

  כך למשל, משרד עורכי דין לענייני פשיטות רגל יוכל להגיש בקשה להפחתת התשלום החודשי שנקבעה בתכנית השיקום.

  צו שיקום כלכלי

  לאחר שמוגשת התכנית לשיקום כלכלי ולאחר שבית המשפט מקיים דיון בתכנית במעמד הצדדים, בית המשפט נותן צו שיקום כלכלי.

  במסגרת הצו לשיקום כלכלי בית המשפט קובע תכנית לפירעון חובותיו של היחיד ושיקומו הכלכלי, ובמרבית המקרים מאשרר בצו את התכנית לשיקום שהוגשה על ידי הממונה.

  עוד נקבעים בצו שורה של הוראות לגבי המשך ההליך, לרבות התנאים למתן הפטר, הנכסים שיכללו בנכסי קופת הנשייה, אופן חלוקת הכספים בין הנושים, תכנית הכשרה לחייב להתנהלות כלכלית נכונה, חובות שלגביהם לא יחול ההפטר ועוד.

  ככלל, התשלום החודשי שנקבע לחייב בצו תואם את כושר השתכרותו למול ההוצאות השוטפות שלו.

  כמו כן, הכלל הוא שתקופת התשלומים לא תהיה גבוהה משלוש שנים ממועד הצו לשיקום כלכלי, אלא אם כן בית משפט החליט להפחית את התקופה מטעמים שיקבעו, או אפילו להגדיל את התקופה במקרים מסוימים (למשל החייב לא שיתף פעולה בהליך, פעל בתום לב, הסתיר הכנסות וכו’).

  הפטר חובות

  לאחר שהסתיימה תקופת התשלומים ובמידה והחייב עמד בהם, החייב יהיה פטור מחובותיו, למעט חובות שאינם ברי הפטר (כמו חוב מזונות, קנסות ועוד).

  יש להדגיש, כי הכלל הוא שבית המשפט ייתן הפטר לאלתר במסגרת הצו לשיקום כלכלי, כאשר הוצאות מחייתו של החייב עולות על השתכרותו, אלא אם כן נקבע אחרת (למשל חייב פעל בחוסר תום לב).

  מעוניינים לפנות להליך של פשיטת רגל? להגשת בקשה לפשיטת רגל ע”י עו”ד פשיטת רגל מנוסה חייגו 077-2042380

  קישורים מומלצים: אתר כונס הנכסים הרשמי

  עורך דין לענייני פשיטות רגל

  צבירת חובות היא לא דבר פשוט כלל, חייו של אדם בעל חוב הם לחוצים, הוא מרגיש שכל בעלי החוב סוגרים עליו, יש לו הגבלות כמעט בכל מקום אפשרי, ולא משנה כלל מהי הסיבה שהובילה אותו לצבירת החובות. חשוב לדעת כי גם אם הגעתם למצב של חובות רבים, ואינכם יודעים כיצד לטפל בנושא, תמיד יש פתרון שיכול להיות טוב עבורכם. במקרה כזה עליכם לגשת ולקבל יעוץ ממומחה לדוגמת עורך דין פשיטת רגל, שיבדוק עבורכם האם האופציה היו טובה עבורכם, וכך בעצם תוכלו לפתוח דף חדש ולהתחיל בחיים חדשים ללא חובות וללא דאגות.  עו”ד אבי סלמן, הוא משרד עורך דין המומחה בהוצאה לפועל ובתחום חדלות הפירעון. תוכלו לפנות אלינו לייעוץ בנושא.

  עורך דין פשיטת רגל יוציא אותך מהחובות

  אנשים בעלי חוב איבדו את שמחת החיים שלהם, הם חיים במרבית הזמן בפחדים וחששות לגבי גורלם ועתידם הכלכלי, קיימת הרגשה לא נעימה לאור עיקולים והגבלות המוטלים על ידי בעלי החוב. במקרה כזה, אין אפשרות ולא מומלץ לטמון את הראש בחול ויש לבצע בהקדם בדיקת אפשרות לפשיטת רגל בה בעצם ימחקו לכם את החוב בסיום התהליך ותוכלו לפתוח בחיים חדשים. תהליך פשיטת רגל הוא מורכב, אך בסיומו יש אור בקצה המנהרה, וישנם אנשים שזהו הפתרון הקל והנכון עבורם, לסיום החובות, לכן מומלץ להתייעץ עם איש מקצוע מנוסה בתחום ובעל וותק שטיפל בתיקים דומים, עורך דין פשיטת רגל הוא הכתובת עבורכם.

  עורך דין פשיטת רגל בתל אביב שימצא פתרון לבעייתכם

  רגע לפני שאתם מתייאשים ומרימים ידיים, דעו לכם כי יש פתרון לבעיית החובות שלכם. אתם לא צריכים לחיות בחוסר ודאות עם דאגות, פנו עוד היום אל עו”ד אבי סלמן, מומחה בתחומו לכל נושא פשיטת רגל, חדלות פירעון והוצאה לפועל.

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  דילוג לתוכן