טל: 077-2042380
זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  צו תשלומים הוצאה לפועל

  עורך דין הוצאה לפועל » צו תשלומים הוצאה לפועל

  צו תשלומים או בקשה לצו תשלומים בהוצאה לפועל משמעותו פריסת החוב בשיעורים.

  כידוע, תיק הוצאה לפועל נפתח לצורך אכיפת פסק דין או גביית חוב. חוק ההוצאה לפועל מאפשר לחייבים, בתנאים מסוימים, לפרוס את החוב לתשלומים שווים.

  צו תשלומים בפתיחת תיק הוצאה לפועל

  סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל קובע את הכלל לעניין צו תשלומים בהוצאה לפועל. עפ"י החוק, מרגע שהוגשה בקשת ביצוע לפתיחת תיק הוצאה לפועל, מונפקת בתיק אזהרה. האזהרה מופנית כלפי החייב ומיידעת אותו שנפתח כנגדו תיק הוצאה לפועל, וכוללת את כל פרטי החוב.צו תשלומים הוצאה לפועל

  האזהרה מודיעה לחייב שעליו למלא אחר פסה"ד במלואו או לשלם את החוב בתשלומים המפורטים באזהרה. את התשלום על החייב לשלם בתוך 20 ימים מיום שקיבל את האזהרה.

  יודגש, שעל הזוכה להמציא את האזהרה לחייב. בין אם בדואר באמצעות לשכת ההוצל"פ או במסירה אישית על ידי הזוכה או ע"י  עורך דין הוצאה לפועל מטעמו.

  כיצד נקבע גובה התשלומים לחייב?

  כאמור, מיד עם פתיחת תיק ההוצאה לפועל, מערכת ההוצל"פ מחשבת אוטומטית את גובה התשלומים. מובן שאת התשלומים החייב צריך להקפיד לשלם מידי חודש בחודשו. נשאלת השאלה כיצד מחושבים התשלומים שעל החייב לשלם?

  ובכן, עפ"י סעיף 7 לחוק, פריסת החוב לשיעורים נעשית לפי סעיף 69א לחוק. בסעיף זה נקבע שהתשלומים מחושבים באופן זהה לכל סוגי החובות (למעט חוב מזונות). החישוב נעשה בהתאם לכללים שנקבעו על ידי מנהל מערכת ההוצאה לפועל.

  במידה ולזוכה ישנה השגה על גובה התשלומים, הזוכה רשאי להגיש בקשה להגדיל את גובה התשלומים שנקבעו בתיק. בהתאם, רשם ההוצאה לפועל מוסמך לצוות על שינוי צו התשלומים.

  בקשת חייב לצו תשלומים בהוצאה לפועל

  החוק מאפשר לחייבים שאינם יכולים לעמוד בצו התשלומים שנקבע בתיק ההוצאה לפועל, להגיש בקשה לצו תשלומים בהתאם ליכולתם.

  כאשר החייב מקבל אזהרה ומגלה שאינו מסוגל לעמוד בתשלומים שנקבעו בה, החייב יכול להגיש בקשה לצו תשלומים, וזאת בתוך 20 ימים מיום שקיבל את האזהרה.

  הבקשה צריכה להיות מפורטת ולכלול את כל הנימוקים והמסמכים שלפיהם החייב לא יכול לעמוד בצו התשלומים שנקבע בעניינו.

  על החייב לצרף גם כתב ויתור סודיות ושאלון מצב כלכלי. השאלון כולל פרטים לגבי הנכסים, ההכנסות, והחובות שלו ושל בן זוגו. כמו כן עליו לפרט אודות חשבונות בנק שלו. במידה והחייב עצמאי, עליו לצרף אישור הכנסות ביחס לשנת המס האחרונה.

  החייב כמובן מצהיר בשאלון בדבר אמיתות העובדות שפירט.

  כמו כן, במעמד הגשת הבקשה לצו תשלומים בהוצאה לפועל, על החייב לשלם את התשלום הראשון בשיעור המוצע על ידו.

  לאחר הגשת הבקשה לצו תשלומים בהוצאה לפועל, רשם ההוצאה לפועל בוחן את הבקשה והנספחים שצורפו לה. לעיתים הרשם מבקש השלמת מסמכים או מזמן את החייב לחקירת יכולת טרם ההחלטה בבקשה.

  מגבלת התקופה לפריסת התשלומיםבקשה לצו תשלומים

  כאשר החייב מגיש בקשה לפריסת החוב לתשלומים עפ"י יכולתו, תנאי יסודי להיעתר לבקשה הוא שהתשלומים המוצעים הם בתוך התקופות שקבועות בסעיף 7א1 לחוק.

  כאשר התשלומים המוצעים הם מעבר לתקופות הקבועות בסעיף זה, רשם ההוצאה לפועל, במרבית המקרים, ידחה את הבקשה ויפנה את החייב להליכי חדלות פירעון.

  עפ"י סעיף 7א1(א), התקופות לתשלום חוב בתשלומים הם כדלקמן:

  בחובות של עד 100,000 ₪ – פריסה של עד 3 שנים.

  בחובות של מעל 100,000 ₪ – תתאפשר פריסת החוב ל-4 שנים מקסימום.

  לדוגמא, אם החוב הוא 150,000 ₪, על חייב המגיש בקשה לצו תשלומים בהוצאה לפועל להציע לכל הפחות תשלום בסך 3,125 ₪ מידי חודש בחודשו, עד לפירעון החוב.

  החריג הוא, בקשת צו תשלומים בהסכמה. דהיינו, אם הזוכה הסכים לפריסת החוב לתקופות ארוכות יותר מאלו שנקבעו לעיל. בפועל, מדובר בהסדר חוב בין הזוכה לבין החייב.

  במקרים מיוחדים, בהחלטת "ארכה" מנומקת ומפורטת, רשם ההוצאה לפועל רשאי להחליט להאריך את התקופות הנ"ל ב-3 שנים נוספות לכל היותר. למשל, אם החוב הוא 70,000 ₪, רשם ההוצל"פ רשאי להורות על פריסתו ל-60 תשלומים חודשיים.

  במקרים מיוחדים אלה רשם ההוצאה לפועל יפקח מידי שנה אודות ביצוע התשלומים על ידי החייב. בנוסף, רשם ההוצאה לפועל אמור לבחון מחדש את יכולתו של החייב לעמוד בתשלומים. לצורך כך, על החייב להגיש מידי תקופה שאלון מצב כלכלי מעודכן וכתב ויתור על סודיות.

  חייב שלא יכול לשלם את החוב בתקופות הקבועות בחוק

  כפי שצוין, חייב שאינו יכול לשלם את החוב בתשלומים בתקופות הקבועות בחוק, יוכל להגיש בקשה להליכי חדלות פירעון.

  במידה וסך החובות הוא עד 150,000 ₪, החייב יופנה להליכי חדלות פירעון בהוצאה לפועל. בחובות של למעלה מ-150,000 ₪, הליכי חדלות פירעון ינוהלו בידי בית משפט השלום.

  אם אתם מחפשים עורך דין הוצאה לפועל ופשיטת רגל מקצועי מנוסה, פנו אליי עוד היום. חייגו לטלפון 077-2042380 ואשמח לסייע!

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  לחצו לשיחה בווואטסאפ
  1
  פנו בוואטסאפ
  Scan the code
  שלום רב, הגעת למשרד עו"ד אבי סלמן. נשמח לשוחח בוואטסאפ.
  דילוג לתוכן