זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  שיק ביטחון

  עורך דין הוצאה לפועל » שיק ביטחון

  שיקים חוזרים – שיק הניתן “לביטחון”

  מסירת שטרות או שיקים “לביטחון” הינה תופעה מוכרת ונפוצה בחיי היום יום, בעיקר במסגרת עסקאות להשכרת דירות בהן נדרש השוכר למסור למשכיר “שיק בטחון” להבטחת התחייבויותיו כלפי המשכיר.

  נשאלת השאלה מהי המשמעות של “שטר/שיק בטחון” ובאלו תנאים ישנה חבות על עושה השיק לפרוע את השיק?

  ראשית, שיק בטחון שהגיע מועד פירעונו וחולל (חזר), ככל שטר, ניתן להגישו לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל ע”י אוחז השיק. עושה השיק יוכל מצדו להגיש התנגדות לביצוע שטר, במסגרתה יטען כי אינו חייב את הסכום הנקובשיקים חוזרים - שיק ביטחון באותו שיק.

  סעיף 29(א) לפקודת השטרות [נוסח חדש] קובע את חזקת התמורה העומדת לזכות התובע, לפיה: “כל צד שחתימתו מצויה על השטר, חזקה לכאורה שנעשה צד לו בעד ערך”. בתוך כך, הלכה מושרשת היא, כי נטל ההוכחה מונח לפתחו של עושה השיקים, הטוען למסירה על תנאי (ע”א 205/87 ס.מ.ל. סוכנות מרכזית לביטוח בע”מ נ’ מגדל חברה לביטוח בע”מ).

  סיכם את ההלכה בעניין זה כב’ השופט רובינשטיין ברע”א 2157/07 מנחם אדאטו נ’ אמיל רנתיסי:

  “כידוע, טענתו של עושהו של שטר ביטחון שאינו חייב על-פי השטר, צריכה הוכחה בשתי אלה: ראשית, כי אמנם ניתן השטר לביטחון, היינו על תנאי, ושנית, כי העסקה שלביטחונה ניתן השטר לא התקיימה או נפגמה, כלומר כי התנאי לחבות לא התקיים”.

  אם כן,  ניתן להיווכח כי אדם המוסר שיק שניתן לטענתו ל”ביטחון”, וכי אינו חייב בפירעון השיק, עליו להוכיח ראשית כי השיק שחזר ניתן על תנאי, ושנית כי התנאי לחבות לא התקיים.

  אשר לראשון, הדרך הפשוטה ביותר להוכחה כי השיק אכן ניתן על תנאי, הינה כאשר מופיע על גבי השיק  הכיתוב “לביטחון” או לביטחון בלבד”, או שנרשם על מסמך נפרד ממנו כי השיק אכן ניתן “לביטחון” (למשל בהסכם שכירות). באין אסמכתא כתובה כלשהי המעידה כי השיק אכן ניתן על תנאי, שאלת קיומו של “תנאי” תילמד ממכלול נסיבות המקרה.

  אשר להיבט השני, אשר על פי רוב מורכב יותר להוכחה, על מוסר השיק להוכיח כאמור כי התנאי לחבותו לא התקיים, כאשר נושא זה נלמד ממכלול הנסיבות, הראיות והעדויות בכל מקרה לגופו (למשל, טענת שוכר כי לא הפר את הסכם השכירות ; דוגמא שנייה, טענה כי הסחורה שבגינה נסמר אותו שיק ביטחון לא התקבלה או התקבלה פגומה).

  גביית חובות הנובעים משיק שניתן לביטחון, ומן העבר השני הוכחת החייב כי אינו חייב לפרוע את שיק הביטחון, הינם לעיתים נושא מורכב, ורצוי להיוועץ עם עורך דין הוצאה לפועל העוסק בגביית שיקים חוזרים והן בייצוג בהתנגדות לביצוע שטר.

  אוחזים בשיקים חוזרים? חייגו כעת 077-2042380 עורך דין הוצאה לפועל אבי סלמן

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  דילוג לתוכן