זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  תביעה לפינוי מושכר

  עורך דין הוצאה לפועל » תביעה לפינוי מושכר

  תביעה לפינוי מושכר היא תביעה שבמסגרתה התובע עותר לסעד של פינוי דייר ממקרקעין מושכרים שבעלותו.

  הליך זה לרוב נכפה על התובע, אשר נאלץ בחוסר ברירה לנקוט בו כנגד דייר סרבן אשר מסרב לפנות את הנכס שבבעלותו, תוך הפרה של הוראות הסכם השכירות על ידו.

  פרק ט”ז4 לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ”ד-1984 מסדיר מסלול ייחודי ומזורז להגשת תביעה לפינוי מושכר הקרוי “הליך מיוחד”. הליך מיוחד זה אינו חל על פינוי דייר בשכירות מוגנת, קרי מושכר שחוק הגנת הדייר [נוסח משולב], תשל”ב-1972. תביעה לפינוי מושכר כנגד דייר “מוגן” כאמור, יש להגיש במסלול רגיל.

  מובן, כי מלבד סירוב הדייר לפנות את המושכר וכתוצאה מכך מניעת השכרתו לאחר, לבעלי מקרקעין לעיתים קרובות נגרמים נזקים ממוניים רבים נוכח הפרת החוזה ואי פינוי המושכר, כגון: סכומים המגיעים לבעל הנכס על פי חוזה השכירות, צבירת חובות ברשויות (כמו ארנונה, חשמל), הפסדי דמי שכירות פוטנציאלים שהיו יכולים להתקבל אלמלא סירובו של הדייר לפנות את הנכס, נזקים במושכר, פיצוי בשל עגמת הנפש שנגרמה לבעל הנכס וכו’.

  בהקשר הזה חשוב לציין, כי הגשת תביעה לפינוי מושכר המוגשת בהליך מיוחד הינה אך ורק לקבלת סעד של פינויו של הדייר הסרבן מהמושכר. את הסעדים הכספיים המגיעים לבעל הנכס כתוצאה מהפרת חוזה השכירות על ידי השוכר ניתן לתבוע בתביעה כספית נפרדת. הרציונאל בכך הוא להתמקד בשאלת פינוי המושכר מתוך מטרה לזרז את הפינוי ככל הניתן, מבלי לערב סוגיות כספיות הנובעות מהפרת החוזה וכפועל יוצא התמשכות ההליך המשפטי.

  במידה והמשכיר מעוניין בכל זאת לכרוך את סעד הפינוי ואת הסעדים הכספים במסגרת כתב תביעה אחד ובהנחה שנסיבות המקרה מתאימות לכך, עומדת בפניו שתי אפשרויות:

  • הגשת כתב תביעה בסדר דין רגיל.
  • הגשת כתב תביעה לפינוי מושכר בהליך של סדר דין מקוצר ובמסגרתה לתבוע גם את הסעדים הכספיים, ובלבד שאלה סכומים קצובים ושיש עליהם ראיה בכתב (לדוגמא: פיצוי מוסכם בסכום X שקבוע בחוזה שכירות שנערך בכתב).

  כיצד מגישים תביעה לפינוי מושכר בהלך מיוחד?

  כתב תביעה לפינוי מושכר המוגש בהליך מיוחד כולל פירוט מלא של כל טיעוני התובע, בצירוף תצהיר עדות ראשית של העדים מטעמו שייערך על ידי עורך דין מסחרי, חוות דעת מומחה ואסמכתאות משפטיות כל שישנן. בנוסף, יש לצרף לתביעה את הסכם השכירות וכל המסמכים שברשותו של בעל הנכס אשר רלבנטיים לבירור התביעה.

  על הנתבע מצדו להגיש כתב הגנה באופן דומה, תוך 30 ימים מיום שקיבל לידיו את כתב התביעה לפינוי מושכר.

  אם כן, היתרון המרכזי בהגשת תביעה לפינוי מושכר בהליך מיוחד הינו קיצור משך ההליך המשפטי, כאשר המועד שנקבע לבירור התביעה אינו מאוחר משלושים ימים מהמועד האחרון שנקבע להגשת כתב ההגנה האחרון בתיק. המשמעות היא שככלל, הדיון בתביעה לפינוי מושכר בהליך מיוחד נערך כחודשיים לאחר הגשת כתב התביעה על ידי המשכיר.

  במידה ולאחר בירור התובענה ניתן פסק דין המורה לשוכר לפנות את הנכס, ואותו שוכר עומד בסירובו לפנות את הנכס בניגוד לפסק הדין, ניתן כמובן לפעול לאכיפת פסק הדין בלשכת ההוצאה לפועל ככל פסק דין אחר.

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  דילוג לתוכן