טל: 077-2042380
זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  תביעה על סכום קצוב

  עורך דין הוצאה לפועל » תביעה על סכום קצוב

  תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל לפי סעיף 81 לחוק

  הגשת תביעה על סכום קצוב עבור לקוחות עסקיים, חברות ולקוחות פרטיים. עורך דין הוצאה לפועל אבי סלמן משנת 2007. חייגו כעת 077-2042380

  המדריך המלא לגבי תביעות בהוצאה לפועל. חוק הוצאה לפועל מאפשר, בתנאים מסוימים, להגיש תביעה ישירות בלשכת הוצאה לפועל מבלי להידרש לפנות לבית המשפט.

  תביעות על סכום קצוב מוגשות ככל תביעה בלשכת ההוצאה לפועל בדומה לביצוע פס"ד של בימ"ש.

  כלומר, במקום להגיש תביעה בבית משפט, לקבל פסק דין ולהגישו לביצוע בהוצאה לפועל, ניתן להגיש תביעה ישירות בהוצאה לפועל כמו פסק דין.

  מהו היתרון המרכזי בהגשת תביעה לפי סעיף 81 לחוק?

  גביית חובות באמצעות פנייה להליך של תביעה בהוצל"פ היא לרוב יעילה ומהירה באופן יחסי. דרך זו חוסכת בעלויות לתובע/הזוכה ומונעת התדיינות ארוכה בבתי המשפט.

  רק אם תוגש התנגדות לביצוע תביעה, התיק יועבר להתדיינות בפני בית המשפט.

  תנאים מקדמיים להגשת תביעה על סכום קצוב

  על מנת להגיש תביעה ישירות בהוצאה לפועל, על התביעה לעמוד במספר תנאים מצטברים. אלה נקבעו בסעיף 81 לחוק הוצאה לפועל כדלקמן:

  1. תביעה לסכום כסף קצוב.
  2. התביעה באה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים.
  3. יש על התביעה ראיה בכתב (הסכם בכתב, התחייבות בכתב, חשבונית חתומה, תעודת משלוח וכו’).
  4. סכום התביעה אינו עולה על 75,000 שקלים חדשים ביום הגשתה, והוא אף אם עלה הסכום לאחר מכן מחמת הפרשי ריבית או הצמדה.

  מהו סכום קצוב לפי סעיף 81 לחוק ההוצאה לפועל

  המשמעות של סכום קצוב לצורך הגשת תביעה בהוצאה לפועל, היא למעשה סכום כסף אריתמטי שניתן לחשבו בצורה חשבונאית פשוטה.

  כך לדוגמא, פיצויים מוסכמים בסך X הקבועים בהסכם שכירות; או סכום + ריבית שננקבו מפורשות בהסכם הלוואה.

  תביעה על סכום קצוב

  תביעה על סכום קצוב

  בהקשר הזה יצוין, כי לא תתאפשר הגשת תביעה על סכום שניתן לשומה (להערכה).

  אלו סוגי תביעות נוספות ניתן להגיש בהוצאה לפועל?

  מלבד תביעות בהוצאה לפועל מכוח הסכם או התחייבות מפורשים בכתב, סעיף81א לחוק מאפשר להגיש תביעות בהוצאה לפועל גם מכוח חיוב לשלם סכום כסף שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

  דוגמא לתביעות מכוח חיקוק: אגרה, היטל, חובות ארנונה ובלבד שהתביעה היא עד 75,000 ₪.

  מכתב התראה לפני הגשת תביעה על סכום קצוב 

  סעיף 81א1 לחוק קובע, כי בטרם הגשת תביעה בהוצאה לפועל, על התובע לשלוח לנתבע מכתב התראה בדואר רשום עם אישור מסירה לפני הגשת תביעה בהוצל”פ.

  התראה כאמור חשוב שתוגש בנוסח הקבוע בתקנות באופן בולט. היא גם חייבת לכלול את הפרטים שנקבעו בתקנות הוצאה לפועל לעניין זה.

  ככלל, על ההתראה לכלול את סכום התביעה, פירוט העובדות העיקריות המהוות את עילת התביעה, לרבות פרטי החוזה/התחייבות שמכוחם נוצרה ואת מועד התהוותה.

  חשוב שהתראה לפני תביעה וכתב תביעה כאמור ינוסחו באמצעות עורכי דין גבייה. עו"ד אלה מתמחים בהגשת תביעות בהוצאה לפועל וגביית חובות.

  אי משלוח התראה, או התראה וכתב תביעה שאינם מנוסחים כדבעי, עשויים להביא למחיקת התביעה.

  בתום 30 ימים ממסירת ההתראה, ניתן להגיש את הבקשה לביצוע התביעה לסכום קצוב בלשכת ההוצל"פ.

  כיצד מוגש כתב תביעה לפי סעיף 81 לחוק?

  תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

  תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

  הבקשה לביצוע תביעה בהוצאה לפועל מוגשת בטופס ייעודי שנקבע לצורך כך. יש לצרף כתב התביעה, כל מסמך התומך בתביעה, העתק מההתראה ואישור על משלוח התראה לנתבע בדואר רשום. בנוסף יש לצרף העתק תשובת הנתבע להתראה, אם השיב לה.

  בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לנתבע האזהרה מטעם הוצאה לפועל לאחר שהוגשה התביעה, הנתבע מצדו רשאי להגיש התנגדות לבקשת הביצוע.

  במידה והתנגדות הוגשה במועד, הליכי הוצאה לפועל מעוכבים והתיק עובר להתדיינות בפני בית המשפט המוסמך.

  התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב

  בדומה להגשת התנגדות לביצוע שטר, ניתן להגיש התנגדות לביצוע תביעה. התנגדות מגישים בתוך 30 ימים מיום שהתקבלה האזהרה בדבר פתיחת תיק ההוצאה לפועל.

  נימוקים להתנגדות לתביעה בהוצאה לפועל יכולים להיות לגופו של עניין. למשל, החוב נשוא התביעה נפרע, טענת קיזוז, כישלון תמורה, טענות חוזיות וכו’.

  בנוסף, ניתן לטעון בהתנגדות לביצוע תביעה בהוצל"פ טענות טכנית ביחס לאופן נקיטת ההליך. טענות אלה יכולות להיות “הסכום אינו קצוב” או לא התקבל מכתב התראה וכו’.

  האם חובה להגיש תביעה לסכום קצוב בהוצאה לפועל או אפשר גם בבית משפט?

  טכנית ניתן להגיש תביעה לסכום קצוב או בהוצאה לפועל או בבית המשפט.

  יחד עם זאת, סעיף 81א2 לחוק הוצאה לפועל קובע, כי אם ניתן להגיש תביעה בהוצאה לפועל וזו הוגשה בבית המשפט, התובע לא יהיה זכאי שייפסק לזכותו שכר טרחה בבית משפט, אלא אם כן נקבע אחרת ע”י בית המשפט.

  לכן, מלבד היעילות בהגשת תביעה בהוצאה לפועל, שיקול נוסף שיש להביא בחשבון הוא עניין פסיקת שכר הטרחה.

  סמכות מקומית בהגשת התביעה בהוצאה לפועל

  הסמכות המקומית של תביעות בהוצאה לפועל נקבעת עפ”י כללי הסמכות המנויות בתקנות סדר הדין האזרחי.

  בפועל, ניתן להגיש את ההתנגדות לתביעה בלשכת ההוצאה לפועל שבה הוגשה התביעה, או לחלופין בלשכת ההוצאה לפועל שליד מקום מגוריו של החייב.

  יחד עם זאת, במידה והחייב כופר בסמכות המקומית שנטענה בתביעה, על החייב להגיש התנגדות לביצוע תביעה בלשכה שליד ביהמ”ש שלו יש סמכות מקומית, עפ”י טענת החייב.

  מעוניינים להגיש תביעה כספית בהוצאה לפועל? חייגו כעת 077-2042380 ונשמח לסייע! עו”ד אבי סלמן

  לקריאה נוספת על תביעה לסכום קצוב מתוך אתר רשות האכיפה

  עורך דין לענייני גביית חובות

  אם אתה בעל עסק או חברה, ואתה מתעניין בשירותים משפטיים לגביית חובות מלקוחות, הגעת למקום הנכון.

  משרד עורך דין לענייני גביית חובות אבי סלמן בעל ניסיון של למעלה מ-17 שנים בייצוג בהליכי גביית חובות בהוצאה לפועל ובבתי משפט, עם אחוזי גבייה גבוהים במיוחד.

  לגביית חוב חייגו כעת 077-2042380 ונשמח לסייע!

  גביית שיקים חוזרים בהוצאה לפועל

  במסגרת השירותים שמעניק המשרד, המשרד גובה שיקים חוזרים בהוצאה לפועל עבור לקוחות עסקיים במגוון ענפים ותחומים.

  שירות גביית שיקים חוזרים על ידי המשרד נעשה, תוך ליווי הזוכה בכל אחד ואחד משלבי גביית השיק עד לתוצאה הרצויה.

  שכר הטרחה עבור גביית שיקים חוזרים נקבע באחוזים מהגבייה בלבד, ללא כל צורך מהלקוח להוציא סכומי כסף בגין שכר הטרחה כאמור.

  במידה והחייב מגיש התנגדות לביצוע שטר בהוצאה לפועל, למשרדי ניסיון רב בייצוג תובעים בהתנגדות לביצוע שטר בבתי משפט.

  תביעות על סכום קצוב בהוצאה לפועל

  משרדי מגיש עבור בעלי עסקים וחברות תביעות סכום קצוב בהוצאה לפועל, לצורך גביית תשלומים שנקבעו בהסכמים בין הצדדים.

  המשרד פעול להגשת תביעה על סכום קצוב בתיק ההוצאה לפועל באמצעות ההסכם, וזאת במקום תביעה בבית המשפט, תוך חסכון ההוצאות הכרוכות בהגשת תביעות בבית המשפט.

   

  גביית חובות כספיים

  בקשה לביצוע פסק דין כספי או פסק דין לצו עשה מוגשת בהוצאה לפועל.

  המשרד בל ניסיון רב בליווי זוכים בפסקי דין, לצורך פתיחת תיקי ביצוע פסקי דין בהוצאה לפועל.

  המשרד מביא לידי מצב של אכיפת פסק הדין שלא בוצע על ידי הנתבע, וזאת באמצעות הליכים מבצעיים הננקטים כנגד הנתבע בהוצאה לפועל.

  גביית חובות בבית משפט

  לעיתים, חובות מסוימים לא ניתן לגבות באמצעות מערכת ההוצאה לפועל ויש לגבותם באמצעות הגשת תביעה כספית בבית המשפט.

  משרד עורך דין לענייני הוצאה לפועל אבי סלמן מנוסה בהגשת תביעות כספיות ותביעות חוזיות בבתי המשפט ברחבי הארץ, ובעל ניסיון בהליכי ליטיגציה מורכבים בבתי משפט.

  חייגו כעת :077-2042380 ומשרד עורך דין לענייני גבייה אבי סלמן יגבה לכם את החוב. 

   

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  לחצו לשיחה בווואטסאפ
  1
  פנו בוואטסאפ
  Scan the code
  שלום רב, הגעת למשרד עו"ד אבי סלמן. נשמח לשוחח בוואטסאפ.
  דילוג לתוכן