זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  תביעה על סכום קצוב

  עורך דין הוצאה לפועל » תביעה על סכום קצוב

  תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל לפי סעיף 81 לחוק

  הגשת תביעות סכום קצוב עבור לקוחות עסקיים, חברות ולקוחות פרטיים – עורך דין הוצאה לפועל אבי סלמן משנת 2007. חייגו כעת 077-2042380

  המדריך המלא לגבי תביעה על סכום קצוב: חוק הוצאה לפועל מאפשר, בתנאים מסוימים, להגיש תביעה לסכום קצוב ישירות בלשכת הוצאה לפועל מבלי להידרש לפנות לבית המשפט.

  תביעה על סכום קצוב מוגשת ככל תביעה בלשכת ההוצאה לפועל בדומה לביצוע פסק דין של בית המשפט.

  כלומר, במקום להגיש תביעה בבית משפט, לקבל פסק דין ולהגישו לביצוע בהוצאה לפועל, ניתן להגיש תביעה לסכום קצוב ישירות בהוצאה לפועל כמו פסק דין.

  מהו היתרון המרכזי בהגשת תביעה לפי סעיף 81 לחוק?

  גביית חובות באמצעות פנייה להליך של תביעת סכום קצוב היא לרוב יעילה, מהירה באופן יחסי, חוסכת בעלויות לתובע/הזוכה ומונעת התדיינות ארוכה בבתי המשפט.

  רק אם תוגש התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב, התיק יועבר להתדיינות בפני בית המשפט.

  תביעה על סכום קצוב

  תנאים מקדמיים להגשת תביעה על סכום קצוב

  על מנת להגיש תביעת סכום קצוב ישירות בהוצאה לפועל, על התביעה לעמוד במספר תנאים מצטברים שנקבעו בסעיף 81 לחוק הוצאה לפועל כדלקמן:

  1. תביעה לסכום כסף קצוב.
  2. התביעה לסכום קצוב באה מכוח חוזה או התחייבות מפורשים.
  3. יש על התביעה ראיה בכתב (הסכם בכתב, התחייבות בכתב, חשבונית חתומה, תעודת משלוח וכו’).
  4. סכום התביעה אינו עולה על 75,000 שקלים חדשים ביום הגשתה, והוא אף אם עלה הסכום לאחר מכן מחמת הפרשי ריבית או הצמדה.

  מהו סכום קצוב לפי סעיף 81 לחוק ההוצאה לפועל

  המשמעות של סכום קצוב לצורך הגשת תביעה בהוצאה לפועל, היא למעשה סכום כסף אריתמטי שניתן לחשבו בצורה חשבונאית פשוטה.

  כך לדוגמא, פיצויים מוסכמים בסך X הקבועים בהסכם שכירות; או סכום + ריבית שננקבו מפורשות בהסכם הלוואה.

  בהקשר הזה יצוין, כי לא תתאפשר הגשת תביעה על סכום שניתן לשומה (להערכה).

  אלו סוגי תביעות נוספות ניתן להגיש בהליך של תביעה על סכום קצוב?

  מלבד תביעות סכום קצוב מכוח הסכם או התחייבות מפורשים בכתב, סעיף81א לחוק מאפשר להגיש תביעת סכום קצוב בהוצאה לפועל גם מכוח חיוב לשלם סכום כסף קצוב שעילתו בהוראה מפורשת של חיקוק.

  דוגמא לתביעות מכוח חיקוק: אגרה, היטל, חובות ארנונה ובלבד שהתביעה היא עד 75,000 ₪.

  מכתב התראה לפני הגשת תביעה על סכום קצוב 

  סעיף 81א1 לחוק קובע, כי בטרם הגשת תביעת סכום קצוב, על התובע לשלוח לנתבע מכתב התראה בדואר רשום עם אישור מסירה לפני הגשת תביעת סכום קצוב בהוצל”פ.

  התראה כאמור חשוב שתוגש בנוסח הקבוע בתקנות באופן בולט, ותכלול את הפרטים שנקבעו בתקנות הוצאה לפועל לעניין זה.

  ככלל, על ההתראה לכלול את סכום התביעה, פירוט העובדות העיקריות המהוות את עילת התביעה, לרבות פרטי החוזה/התחייבות שמכוחם נוצרה ואת מועד התהוותה.

  חשוב שהתראה לפני תביעה לסכום קצוב וכתב תביעה כאמור ינוסחו באמצעות עורכי דין גבייה המתמחים בהגשת תביעות על סכום קצוב וגביית חובות.

  אי משלוח התראה, או התראה וכתב תביעה שאינם כתובים ומנוסחים כדבעי, עשויים להביא לתוצאה של מחיקת התביעה.

  בתום 30 ימים מיום שנמסרה ההתראה, ניתן להגיש את הבקשה לביצוע תביעה לסכום קצוב בלשכת הוצאה לפועל.

  כיצד מוגש כתב תביעה לפי סעיף 81 לחוק?

  הבקשה לביצוע תביעה בהוצאה לפועל מוגשת בטופס ייעודי שנקבע לצורך כך, בצירוף כתב התביעה, כל מסמך התומך בתביעה, העתק מההתראה ואישור על משלוח התראה בדואר רשום לנתבע, וכן העתק תשובת הנתבע להתראה, אם השיב לה.

  בתוך 30 ימים מיום שהומצאה לנתבע האזהרה מטעם הוצאה לפועל לאחר שהוגשה התביעה, הנתבע מצדו רשאי להגיש התנגדות לבקשת הביצוע.

  במידה והתנגדות הוגשה במועד, הליכי הוצאה לפועל מעוכבים והתיק עובר להתדיינות בפני בית המשפט המוסמך.

  התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב

  בדומה להגשת התנגדות לביצוע שטר, ניתן להגיש התנגדות לביצוע תביעה לסכום קצוב, וזאת בתוך 30 ימים מיום שהתקבלה האזהרה בדבר פתיחת תיק ההוצאה לפועל.

  נימוקים להתנגדות לתביעה לסכום קצוב יכולים להיות לגופו של עניין, כגון החוב נשוא התביעה נפרע, טענת קיזוז, כישלון תמורה, טענות חוזיות וכו’.

  בנוסף, ניתן לטעון בהתנגדות לביצוע תביעה לסכום קצוב טענות טכנית ביחס לאופן נקיטת ההליך, כגון “הסכום אינו קצוב” או לא התקבל מכתב התראה וכו’.

  האם חובה להגיש תביעה לסכום קצוב בהוצאה לפועל או אפשר גם בבית משפט?

  טכנית ניתן להגיש תביעה לסכום קצוב או בהוצאה לפועל או בבית המשפט.

  יחד עם זאת, סעיף 81א2 לחוק הוצאה לפועל קובע, כי אם ניתן להגיש תביעה לסכום קצוב בהוצאה לפועל וזו הוגשה בבית המשפט, התובע לא יהיה זכאי שייפסק לזכותו שכר טרחה בבית משפט, אלא אם כן נקבע אחרת ע”י בית המשפט.

  לכן, מלבד היעילות בהגשת תביעה לסכום קצוב בהוצאה לפועל, שיקול נוסף שיש להביא בחשבון הוא עניין פסיקת שכר הטרחה.

  סמכות מקומית בהגשת התביעה בהוצאה לפועל

  הסמכות המקומית של תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל נקבעת עפ”י כללי הסמכות המנויות בתקנות סדר הדין האזרחי.

  בפועל, ניתן להגיש את ההתנגדות לתביעת סכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל שבה הוגשה התביעה, או לחלופין בלשכת ההוצאה לפועל שליד מקום מגוריו של החייב.

  יחד עם זאת, במידה והחייב כופר בסמכות המקומית שנטענה בתביעה, על החייב להגיש התנגדות לביצוע תביעה בלשכה שליד ביהמ”ש שלו יש סמכות מקומית, עפ”י טענת החייב.

  מעוניינים להגיש תביעה כספית בהוצאה לפועל? חייגו כעת 077-2042380 ונשמח לסייע! עו”ד אבי סלמן

  לקריאה נוספת על תביעה לסכום קצוב מתוך אתר רשות האכיפה

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  דילוג לתוכן