זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  בקשה לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

  עורך דין הוצאה לפועל » בקשה לביצוע פסק דין בהוצאה לפועל

  פתיחת תיק הוצאה לפועל – פסק דין

  להגשת בקשה לביצוע פסק דין כספי או פסק דין למתן צו עשה חייגו כעת: 077-2042380 עורך דין הוצאה לפועל אבי סלמן – משנת 2007. 

  בקשה לביצוע פסק דין היא בקשה המוגשת בלשכת הוצאה לפועל נוכח אי קיום של פסק דין שניתן בהליך משפטי לטובת המבקש (בעגה המשפטית מכונה “זוכה”), שמטרתה בסופו של יום להביא לאכיפת החיוב שנקבע בפסק דין כנגד החייב.

  בקשה לביצוע פסק דין

  בקשה לביצוע פסק דין

  פסק דין” מוגדר בחוק הוצאה לפועל כ”פסק דין או החלטה אחרת של בית משפט בעניין אזרחי, לרבות החלטה על תשלום הוצאות בעניין שאינו אזרחי”. פסקי הדין הנפוצים ביותר שלגביהם מוגשת בקשה לפתיחת תיק פסק דין בהוצאה לפועל הינם פסקי דין כספיים, המורים לנתבע לשלם לתובע סכום כסף לתובע, אולם התובע מסרב לשלם בניגוד לפסק הדין.

  בשונה מפסקי דין כספיים, ניתן באמצעות בקשה לביצוע פסק הדין המוגשת בהוצאה לפועל לאכוף גם צווי עשה שעניינם עשיית מעשה על ידי הנתבע, כמו למשל צו לפינוי מושכר שניתן על ידי ביהמ”ש כנגד דייר סרבן.

  כמו כן, באמצעות בקשה לביצוע פסק דין ניתן לגבות, במקרים מסוימים, גם הוצאות שניתנו לטובת צד בהליך פלילי, למשל הוצאות שנפסקו לטובת נאשם בגין תלונת שווא שהוגשה כנגדו על ידי מתלונן.

  המועד להגשת הבקשה לביצוע פסק דין

  המועד להגשת הבקשה לביצוע פסק דין משתנה בהתאם לסוג פסק הדין נשוא בקשת הביצוע והמעמד שבו הוא ניתן. ככלל, אם נקבע בגוף פסק הדין מועד לביצועו והמועד חלף בלא שבוצע פסק הדין – ניתן לפנות ללשכת הוצאה לפועל בבקשה לפתיחת תיק פסק דין.

  לעומת זאת, כאשר לא נקבע מועד לביצוע פסק הדין יש להבחין באם ניתן במעמד הצדדים או שמא ניתן פסק הדין במעמד אחד, קרי שלא בנוכחות החייב:

  • במידה ופסק הדין ניתן במעמד שני הצדדים, ניתן יהיה להגיש את הבקשה לביצוע פסק דין לאחר שחלפו 30 ימים מיום מתן פסק הדין;
  • באם פסק ניתן שלא במעמד החייב ונדרש הזוכה או בא כוחו להמציא את פסק הדין לחייב, יחל מניין 30 הימים במועד המצאת פסק הדין.

  במקרים מיוחדים בהם לא נקבע בגוף פסק הדין מועד לביצועו, וקיים חשש מוצדק אצל הזוכה שאם לא תוגש הבקשה לביצוע בהקדם האפשרי, עשוי הדבר לסכל את ביצועו (למשל נודע לזוכה שהחייב מתכננן לעזוב את הארץ לפני שישלם את החוב שנקבע בפסק הדין), ניתן לפנות בבקשה מיוחדת לרשם ההוצאה לפועל שעניינה להתיר לזוכה פתיחת תיק הוצאה לפועל לפני שחלפו 30 ימים כאמור. בקשה כאמור חייבת להיות מפורטת ונתמכת בתצהיר כנדרש.

  חייבים לכם כסף מכוח פסק דין? חייגו 077-2042380 לגבייה ע”י עורך דין גביית חובות העוסק בתחום.

  פסק דין למזונות ופסק דין לפינוי מושכר

  העיתוי שנקבע להגשת בקשה לביצוע פסק דין לתשלום מזונות או פסק דין לפינוי מושכר נקבע במובחן מפסקי דין בעניינים אחרים.

  בכל הקשור לפסקי דין למזונות, ניתן להגיש בקשה לפתיחת תיק פסק דין למזונות לפני שחלפו 30 ימים מיום מתן פסק הדין או מיום המצאתו לחייב, ובתנאי שאם נקבע בפסק הדין מועד לביצועו – חלף אותו מועד. לגבי בקשה לפתיחת תיק פס”ד לפינוי מושכר נקבע בחוק, כי ניתן להגיש בקשה לביצוע לאחר שחלפו 15 ימים מיום מתן פסק הדין או מיום המצאתו של פסק דין לחייב, ובתנאי שאם נקבע בפסק הדין מועד לביצועו – חלף אותו מועד.

  הרציונל בקביעת מועדים קצרים בפסק דין בעניינים הללו הוא רצון להביא לזירוז אכיפתם מפאת העניין לציבור שיש בפסקי דין מהסוג הזה

  אופן הגשת בקשה לגביית פסק דין

  הליך גביית פסק דין מתחיל בבקשה לפתיחת תיק פסק דין המוגשת בלשכת ההוצאה לפועל לפי סוג פסק הדין, כאשר מומלץ להסתייע בעו”ד גבייה המתמחה בתחום לצורך ניהול הליך זה אשר עשוי להיות מתמשך ואף מורכב.

  לאחר הגשת הבקשה ובמידה ופסק הדין לא מבוצע על ידי החייב כפי שנדרש ממנו לעשות במועד שנקבע באזהרה, ניתן לנקוט כנגדו הליכים מבצעיים לגביית החוב (עיקולי מיטלטלין, הגבלה על רישיון נהיגה וכו’) במטרה לאכוף את פסק הדין.

  מן העבר השני, חייב שטוען כי מילא אחר פסק הדין או שילם את החוב, יוכל להגיש בקשה בטענת פרעתי.

  יודגש, שמערכת הוצאה לפועל אינה גובה את פסק דין באופן “אוטומטי”, וכי לאחר פתיחת תיק ההוצאה לפועל בגין פסק הדין על הזוכה לפעול באופן אקטיבי ורציף לגביית החוב, לרבות נקיטת הליכים באופן שוטף והגשת בקשות מתאימות. לכן רצוי להסתייע בעורך דין גביית חובות העוסק בתחום של גביית חובות. 

  לגביית פסק דין חייגו כעת 077-2042380 עורך דין הוצאה לפועל אבי סלמן

  קישורים מומלצים: בקשה לביצוע פסק דין כספי

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  דילוג לתוכן