טל: 077-2042380
זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  צו מידע הוצאה לפועל

  עורך דין הוצאה לפועל » צו מידע הוצאה לפועל

  במסגרת הליכי הוצל"פ הננקטים על ידי זוכה בתיק מסוים, הזוכה יכול להגיש בקשות לצווי מידע, כאשר בקשה לצווי מידע בהוצאה לפועל מוגשת עפ"י סעיף 7ב לחוק ההוצאה לפועל והתקנות מכוחו.צווי מידע

  המידע שמתקבל מצדדים שלישיים בעקבות צווי המידע, מאפשר לזוכה תמונה לגבי מצבו הכלכלי של החייב. המידע כולל, בין השאר, מקום עבודה, נכסים בבעלות החייב כמו נכסי מקרקעין ורכבים. כמו כן, המידע יכול להיות אודות קרנות פנסיה בבעלות החייב, ביטוחים ועוד.

  צווי המידע הם בבחינת הליך מקדים. ככל והמידע אשר מתקבל חושף כי לחייב ישנם נכסים מסוימים,  הזוכה יוכל להגיש בקשות לעיקולים. הבקשות לעיקולים מוגשות ביחס לנכסים ובהמשך הזוכה יכול לפעול למימושם לצורך גביית החוב.

  מאילו גורמים מתקבל המידע?

  התוספת השנייה לחוק ההוצאה לפועל מונה גורמים מסוימים אשר רשם ההוצאה לפועל מוסמך לצוות עליהם למסור מידע אשר ברשותם, ביחס לנכסי החייב.

  הגורמים השכיחים ביותר לגביהם מתבקש צו מידע הם בנקים וחברות אשראי. בנוסף ניתן לקבל צו מידע כלפי  קרנות פנסיה, רשם המקרקעין , מנהל מקרקעי ישראל והמוסד לביטוח לאומי.

  מידע אודות רשימת תיקי הוצאה לפועל בהם החייב הוא זוכה

  שאלה שנשאלת, היא האם זוכה יכול לעתור בבקשה למתן צו מידע כלפי מזכירות ההוצל"פ

  שיורה למזכירות להנפיק עבור הזוכה רשימת תיקי הוצאה לפועל בהם החייב הוא זוכה?

  רשימה מעין זו עשויה לסייע בידי הזוכה לשקול הליכי גבייה מסוימים כנגד החייב. למשל, לבחון האם כדאי בנסיבות העניין להתמנות ככונס נכסים על נכסי החייב.

  בפרט מס' 2 לתוספת השנייה בחוק ההוצאה לפועל נקבע כך:  "מערכת ההוצאה לפועל" תיחשב גורם שממנו ניתן לקבל מידע אודות החייב.צו מידע הוצאה לפועל

  כמו כן, ב"סוג המידע" המפורט בטור ב' לתוספת השנייה בחוק נקבע כי

  לכל היותר, הזוכה רשאי רשאי לקבל לידיעתו את "מספר תיק ההוצאה לפועל שפתח החייב כזוכה".

  דהיינו, על פי לשון החוק הזוכה רשאי לקבל מספרי תיקים שנפתחו על ידי החייב כזוכה.

  מידע לגבי רשימת תיקי הוצאה לפועל פתוחים כנגד החייב

  שאלה נוספת שנשאלת, היא האם במסגרת הליכי הוצאה לפועל שבהם נוקט זוכה כנגד חייב, יוכל

  הזוכה לעתור לקבל ממזכירות ההוצאה לפועל רשימת תיקי הוצל"פ פתוחים כנד החייב?

  ככל שתתקבל רשימה מעין זו, הזוכה יוכל לקבל תמונת מצב לגבי מצבת חובות החייב בהוצאה לפועל, לרבות סך החובות של החייב לנושים נוספים בהוצאה לפועל, זהות הנושים,

  סטטוס תיקי ההוצאה לפועל המתנהלים כנגד החייב (תיקים סגורים/פתוחים), תאריך פתיחת התיקים ועוד.

  רשימה זו עשויה לסייע בידי עורך דין הוצאה לפועל המייצג זוכה בתיק, לכלכל את צעדי הזוכה ולבחון כדאיות כלכלית ביחס לנקיטת הליכים כנגד החייב, לדוגמא האם כלכלי

  בנסיבות העניין לפעול למימוש רכב שבבעלות החייב, בזמן שעל הרכב מוטלים עיקולים בתיקי הוצל"פ נוספים.

  ניסיון העבר של משרדנו מלמד, כי בפועל חלק מרשמי ההוצאה לפועל נעתרו לבקשה מעין זו, כפי הנראה מכוח סמכותו הכללית של

  רשם ההוצאה לפועל הקבועה בסעיף 3(א)(ב) לחוק, בעוד שחלק מהרשמים דוחים את הבקשה.

  יחד עם זאת, עיון בתוספת השנייה לחוק ההוצאה לפועל מלמד, כי מידע על תיקי הוצאה לפועל פעילים כנגד החייב אינו נכלל בגדר "סוג מידע"

  שניתן לקבל ממערכת ההוצאה לפועל, ולפיכך על פניו החוק אינו מאפשר קבלת מידע מסוג זה.

  לסיוע בענייני הוצאה לפועל חייגו כעת: 077-2042380. משרד עורך דין הוצאה לפועל אבי סלמן ישמח לעזור!

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  התחל צ'אט
  1
  שלום רב. הגעת למשרד עו"ד אבי סלמן. איך אפשר לעזור?
  דילוג לתוכן