זקוקים לייעוץ משפטי?
השאירו פרטים ונחזור אליכם בהקדם האפשרי

  צו שיקום כלכלי בפשיטת רגל

  עורך דין הוצאה לפועל » צו שיקום כלכלי בפשיטת רגל

  בהליכי פשיטת רגל, לאחר שניתן צו לפתיחת הליכים ובמסגרתו נקבע צו תשלומים לחייב, החייב נדרש לעמוד בצו התשלומים, להגיש דיווחים במועד ולשתף פעולה עם הנאמן בכל אשר יידרש.

  הנושים מצידם מגישים את תביעות החוב, ואילו הנאמן מגיש לבסוף דו"ח ממצאי בדיקה בעניינו של החייב.

  במסגרת הדוח, הנאמן פורש את הנתונים הרלבנטיים מתחילת ההליך ועד להגשת הדוח, וככל שהחייב אכן שיתף פעולה הנאמן מציע במסגרת הדוח תכנית פירעון לחייב.

  רשם ההוצאה לפועל ו/או ביהמ"ש (בהתאם לעניין) מכריעים בצו שיקום כלכלי, האם לאשר את תכנית הפירעון בעניינו של החייב, או אם לאו.

  צו שיקום כלכלי בפשיטת רגל

  תקופת התשלומים במסגרת צו שיקום כלכלי

  סעיף 163 (א) לחוק חדלות פירעון קובע, כי תקופת התשלומים תהיה שלוש שנים ממועד מתן הצו לשיקום כלכלי.

  ככל שהחייב משתף פעולה עם הנאמן, מגיש דוחות בזמן, פועל בשקיפות מלאה ובתום לב ואינו מסתיר נתונים או נכסים, תקופת התשלומים בצו השיקום בעניינו תקבע ל-3 שנים, דהיינו 36 תשלומים.

  יחד עם זאת, בהתאם לסעיפים 163 (ג) ו(ה) ניתנת סמכות לבית המשפט ו/או לרשם ההוצאה לפועל להאריך את תקופת התשלומים מעבר ל-3 שנים, אם החייב אינו משתף פעולה או אם "מצא ביהמ"ש כי מתקיימות לגבי היחיד נסיבות כלכליות… שבשלהן, אין זה צודק לקבוע תקופת תשלומים של 3 שנים בלבד, וכי תקופה זו אינה מביאה לאיזון הראוי בין זכויות הנושים לפירעון חובם, ובין הצורך לשיקומו הכלכלי של היחיד, רשאי הוא לקבוע תקופת תשלומים ארוכה יותר גם אם לא מתקיימים התנאים שבסעיף קטן (ג)".

  כך לדוגמא, במקרה של חייב צעיר שעיקר חובותיו נוצרו בעקבות הלוואות שנטל ללא צורך כלכלי אמיתי, עשוי רשם ההוצאה לפועל ו/או ביהמ"ש להורות על תקופת פירעון ארוכה יותר מ- 3 שנים (הוצל"פ 803560-10-19 תל אביב).

  יש לציין, כי מלבד הארכת תקופת התשלומים, ביהמ"ש או הרשם מוסמכים אף להגדיל את שיעור צו התשלומים במסגרת צו השיקום הכלכלי, לדוגמא בשל שינוי בהכנסותיו של החייב ו/או בשל פוטנציאל השתכרות עתידי שלו.

  קיצור תקופת הפירעון מתחת ל-3 שנים

  כשם שרשם ההוצאה לפועל/ביהמ"ש רשאים להאריך את תקופת הפירעון במסגרת צו שיקום כלכלי, כך הם רשאים לקצר את התקופה.

  סעיף 163(ב) לחוק חדלות פירעון קובע, כי "על אף האמור בסעיף קטן (א), בית המשפט רשאי לקבוע, בצו לשיקום כלכלי, מטעמים שיירשמו, תקופת תשלומים קצרה משלוש שנים אם התקיימו לגבי היחיד נסיבות אישיות המצדיקות זאת".

  למשל, במקרה של חייב נכה 100% המתפרנס מקצבת ביטוח לאומי או מתמודדי נפש, ביהמ"ש או הרשם עשויים לקצר את תקופת הפירעון ואף לתת הפטר לאלתר, ככל שהישארותו של החייב בהליך חדלות הפירעון לא תצמיח כל תועלת לנושים.

   

  עורך דין פשיטת רגל אבי סלמן  – אנו עוסקים בהליכי פשיטות רגל ליחידים ולעסקים – לפרטים חייגו אלינו כעת:  077-2042380.

   

   

  חברה לשיווק ופרסום חברה לשיווק ופרסום
  דילוג לתוכן